Laukos
Politika

Paplašina pretendentu loku atbalstam vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai zivsaimniecībā0

Paplašināts pretendentu loks uz atbalstu kopprojektu īstenošanai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”, paredz valdības atbalstītie grozījumi noteikumos par valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanas kārtību attiecīgajā pasākumā.

Grozījumi paredz paplašināt to biedrību skaitu, kas atbildīs noteikumos minētajai prasībai par biedru komercdarbības jomu un turpmāk varēs pieteikties kopprojektu īstenošanai. Pēc šiem grozījumiem uz atbalstu kopprojekta īstenošanai varēs pretendēt biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu, kuras vismaz trijiem biedriem komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana.

Spēkā esošie nosacījumi paredzēja, ka atbalsta saņēmējam, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā, katru gadu Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā jāiesniedz pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem. Lai atvieglotu administratīvo slogu, turpmāk pārskatu būs jāiesniedz, sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, kad pretendentam ir jāpierāda, ka tas ir sasniedzis projekta mērķus.

Projektu iesniegumu veidlapā ietverta tabula, kurā atbalsta pretendentam ir jānorāda kods un klasifikācijas nosaukums, lai būtu zināms, kurā nozarē tiks īstenots projekts.

Minētā prasība neattiecas uz atbalstu, kas saistīts ar zvejniecību, akvakultūru vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrādi un konservēšanu, kā arī atbalstu sabiedriskā labuma projektam, ja atbalsta pretendents ir vietējā pašvaldība, kā arī biedrība, nodibinājums vai reliģiska organizācija, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu, un projekts nav kvalificējams kā valsts atbalsts.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to publiskošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv