Laukos
Politika

Paplašinās uz Zivju fonda finansējumu pretendējošo biedrību loku0

Foto no pixabay.com

Paplašinās biedrību loku, kuras var pretendēt uz Zivju fonda finansējumu atsevišķos pasākumos saistībā ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību, paredz otrdien valdībā apstiprinātie grozījumi noteikumos “Zivju fonda nolikums”.

Zemkopības ministrija (ZM) noteikumu projekta anotācijā norāda, ka noteikumos dota nepilnīga definīcija biedrībām, kuras var iesniegt projektus izskatīšanai Zivju fonda padomē. Tas ievērojami sašaurina to biedrību loku, kuras var pretendēt uz Zivju fonda finansējumu atsevišķos pasākumos.

Līdz ar to turpmāk projektus ļaus iesniegt ne tikai biedrībām, kuru darbības mērķi atbilst projekta iesniedzēja statusam – zivju resursu izmantošanai un aizsardzībai -, bet arī tādām biedrībām, kuru iesniegtā projekta mērķi ir saistīti ar zivju resursu izmantošanu un aizsardzību, dabas resursu ilgtspējas nodrošināšanu, kā arī sabiedrības izglītošanu un informēšanu par zivju resursu izmantošanas un aizsardzības tradīcijām un kultūrvēsturiskajiem aspektiem.

ZM norāda, ka grozījumi noteikumos sekmēs plašāku biedrību aktivitāti, tām iesniedzot projektus Zivju fonda atbalsta saņemšanai. Viens no Zivju fonda mērķiem ir sabiedrības izglītošana, un Zvejniecības likumā minētie zinātniskie pētījumi un zivju resursu izpēte ir cieši saistīta ar izglītību.

Tāpat, Zivju fonda padome, izskatot biedrību iesniegtos projektus, būs tiesīga vērtēt projektu iesniegušo biedrību atbilstību vai neatbilstību projekta iesniedzēja statusam.

Grozījumi MK noteikumos stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Jau ziņots, ka Zivju fonds ir valsts budžetā kārtējam gadam ZM apakšprogrammai “Zivju fonds” piešķirtā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, kā arī fizisko un juridisko (arī ārvalstu) personu ziedojumi un dāvinājumi. Fonda līdzekļus izmanto zivju atražošanas un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai un zinātnisko pētījumu finansēšanai.

LA.lv