Laukos
Graudkopība

Par 230 609 eiro pētīs iespējas mazināt lauksaimnieciskās darbības piesārņojumu Ventā un Lielupē0


Apartie lauciņi Lielupes krastā.
Apartie lauciņi Lielupes krastā.
Foto – Aldis Sāvičs

Agroresursu un ekonomikas institūts kopā ar Aleksandra Stulginska universitāti Lietuvas Vides politikas centra vadībā Eiropas Savienības programmas ietvaros šogad sācis īstenot projektu, lai samazināt lauksaimnieciskās darbības izraisīto piesārņojumu Ventas un Lielupes baseinos, informēja Agroresursu un ekonomikas institūtā.

Projektam “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju Venta un Lielupe-baseinu piesārņojuma mazināšanai” finansējums piešķirts Eiropas Savienības “Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020.gadam un projektu plānots īstenot no šā gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

Kopējās projekta izmaksas ir 230 609 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 196 018 eiro, informēja Agroresursu un ekonomikas institūtā.

Agroresursu un ekonomikas institūtā norādīja, ka pārrobežu upju Ventas un Lielupes baseini Latvijā un Lietuvā cieš no ūdens piesārņojuma problēmām. Kaut arī abās valstīs veikts ievērojams darbs ūdens piesārņojuma samazināšanai, un ir panākts būtisks pilsētu radītā piesārņojuma samazinājums, joprojām nepietiekoši tiek risināts lauksaimnieciskās ražošanas radītais izkliedētais piesārņojums. Viena no iespējām, kā samazināt lauksaimnieciskās darbības izraisīto piesārņojumu un uzlabot saimniecībās augsnes auglību, kā arī racionāli izmantot barības elementus, ir uztvērējaugu audzēšana. Taču nepieciešamās informācijas un zināšanu trūkuma dēļ uztvērējaugu audzēšana Latvijas un Lietuvas lauksaimnieku vidū nav populāra.

Lai rosinātu lauksaimniekus audzēt uztvērējaugus Ventas un Lielupes upju baseinu teritorijās plānot rīkot lauka demonstrējumus Pasvāles un Mažeiķu rajonos Lietuvā un Auces un Talsu novadā Latvijā. Tāpēc 2017. gada oktobrī abās valstīs tiks organizētas informatīvas “Lauku dienas”, kuru laikā varēs iepazīties ar uztvērējaugu sugām, to audzēšanas tehnoloģijām un ieguvumiem, tās audzējot. “Lauka dienas” Lielupes upes baseinā Latvijā notiks šā gada 20. oktobrī Vītiņos, Vitiņu pagastā, Auces novadā, bet “Lauka dienas” Ventas upes baseinā notiks šā gada 24. oktobrī Stendes pētniecības centrā, “Dižzemēs”, Dižstendē, Lībagu pagastā, Talsu novadā.

Jau ziņots, ka no 2016.gada 1.janvāra Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts ir reorganizēti un to funkcijas, personālu, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, krājumus, arhīvu, materiālās un nemateriālās vērtības, kā arī nekustamo īpašumu un kustamo mantu ir pārņēmis Agroresursu un ekonomikas institūts.

LA.lv