Agroķīmija, Tīrums

Par 230 609 eiro pētīs iespējas mazināt lauksaimnieciskās darbības piesārņojumu Ventā un Lielupē

Agroresursu un ekonomikas institūts kopā ar Aleksandra Stulginska universitāti Lietuvas Vides politikas centra vadībā Eiropas Savienības programmas ietvaros šogad sācis īstenot projektu, lai samazināt lauksaimnieciskās darbības izraisīto piesārņojumu Ventas un Lielupes baseinos, informēja Agroresursu un ekonomikas institūtā.

Projektam “Optimāli uztvērējaugu izmantošanas risinājumi pārrobežu upju Venta un Lielupe-baseinu piesārņojuma mazināšanai” finansējums piešķirts Eiropas Savienības “Interreg V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020.gadam un projektu plānots īstenot no šā gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam.

Kopējās projekta izmaksas ir 230 609 eiro. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 196 018 eiro, informēja Agroresursu un ekonomikas institūtā.

Agroresursu un ekonomikas institūtā norādīja, ka pārrobežu upju Ventas un Lielupes baseini Latvijā un Lietuvā cieš no ūdens piesārņojuma problēmām. Kaut arī abās valstīs veikts ievērojams darbs ūdens piesārņojuma samazināšanai, un ir panākts būtisks pilsētu radītā piesārņojuma samazinājums, joprojām nepietiekoši tiek risināts lauksaimnieciskās ražošanas radītais izkliedētais piesārņojums. Viena no iespējām, kā samazināt lauksaimnieciskās darbības izraisīto piesārņojumu un uzlabot saimniecībās augsnes auglību, kā arī racionāli izmantot barības elementus, ir uztvērējaugu audzēšana. Taču nepieciešamās informācijas un zināšanu trūkuma dēļ uztvērējaugu audzēšana Latvijas un Lietuvas lauksaimnieku vidū nav populāra.

Lai rosinātu lauksaimniekus audzēt uztvērējaugus Ventas un Lielupes upju baseinu teritorijās plānot rīkot lauka demonstrējumus Pasvāles un Mažeiķu rajonos Lietuvā un Auces un Talsu novadā Latvijā. Tāpēc 2017. gada oktobrī abās valstīs tiks organizētas informatīvas “Lauku dienas”, kuru laikā varēs iepazīties ar uztvērējaugu sugām, to audzēšanas tehnoloģijām un ieguvumiem, tās audzējot. “Lauka dienas” Lielupes upes baseinā Latvijā notiks šā gada 20. oktobrī Vītiņos, Vitiņu pagastā, Auces novadā, bet “Lauka dienas” Ventas upes baseinā notiks šā gada 24. oktobrī Stendes pētniecības centrā, “Dižzemēs”, Dižstendē, Lībagu pagastā, Talsu novadā.

Jau ziņots, ka no 2016.gada 1.janvāra Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts ir reorganizēti un to funkcijas, personālu, tiesības, saistības, prasības, finanšu līdzekļus, krājumus, arhīvu, materiālās un nemateriālās vērtības, kā arī nekustamo īpašumu un kustamo mantu ir pārņēmis Agroresursu un ekonomikas institūts.

1 komentārs

  1. Kas tie par speciāliem uztvērēj augiem? Gar upēm gluži vienkārši kādus 200 metru platumā jānodarbojas obligātā veidā ar bioloģisko lauksaimniecību. Tas ir tik vienkārši koriģēt ar subsīdiju pātagu. Un visiem ”privātniekiem”, kas uz upju un ezeru piebraucajiem ceļiem sakāruši ”privātīpašums”, aizliedzot lietot citiem šos ceļus , obligāti iekārtot speciālas peldošas ūdens dzirnaviņas ar speciālu lāpstiņu profilu ūdens piespiedu bagātināšanai ar skābekli. Bet kur nav straumes, jāiekārto nelielas vēja iekārtiņas šo pašu mērķu sasniegšanai. Un par neiekārtošanu sodīt ar divkāršu zemes nodokli. Visur citur mākam sodīt ar tādiem naudas sodiem, ka maz neliekas. Dabas saudzēšanai laiks ko nebūt darīt praktiskā veidā. Tas viss nebūs tik vienkārši, šāds nelielas iekārtiņas laikus jānoorganizē ražošana. Tā kā tas palielinās zivju resursus, daļu no makšķernieku gada maksas jānovirza šo mērķu sasniegšanai.

Pievienot komentāru