Bizness, Graudu pārstrāde

Par pārkāpumiem dzīvnieku barības apritē būs lielāka soda nauda

Par pārkāpumiem dzīvnieku barības aprites jomā palielinās soda naudas apmērus, paredz valdības akceptētais Dzīvnieku barības aprites likuma grozījumu projekts.

Likumā plānots pārņemt patlaban Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos sodus par pārkāpumiem dzīvnieku barības apritē un paredzēts jauns sods par pārkāpumiem, ja dokumentos norādītas nepatiesas ziņas.

Par nepatiesu ziņu norādīšanu barības importa pavaddokumentos fiziskajām personām piemēros brīdinājumu vai uzliks naudas sodu no 25-150 eiro, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 350 eiro.

Par normatīvajos aktos noteikto dzīvnieku barības higiēnas un uzglabāšanas prasību neievērošanu vai par pārkāpumiem barības izplatīšanā fiziskajām personām uzliks naudas sodu no 25-300 eiro, bet juridiskajām personām no 50 līdz 750 eiro.

Par pārkāpumiem ārstnieciskās un diētiskās barības ražošanā un izplatīšanā fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 50 līdz 500 eiro, bet juridiskajām personām – no 50 līdz 850 eiro.

Par iesaistīšanos dzīvnieku barības apritē bez normatīvajos aktos noteiktās uzņēmuma atzīšanas vai reģistrācijas fiziskajām personām piemēros naudas sodu no 50 līdz 600 eiro, bet juridiskajām personām – no 100 līdz 1250 eiro.

Par piesārņotas barības, kas satur nevēlamas vielas, kuras pārsniedz normatīvajos aktos pieļauto līmeni, vai kurai ir beidzies marķējumā norādītais minimālais uzglabāšanas termiņš, fiziskajām personām uzliks naudas sodu no 50 līdz 750 eiro, bet juridiskajām personām – no 150 līdz 1500 eiro.

Likumā iecerēts precizēt arī Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) amatpersonu tiesības un rīcību gadījumos, kad ir pārkāptas normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Pievienot komentāru