Laukos
Bizness

Traktoru avārijas apdrošinātājiem liek atvadīties no rekordsummām0

Foto LETA

Pēdējos gados pieaudzis gan specializētās lauksaimniecības tehnikas izraisīto ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaits, gan izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērs. Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (LTAB) statistika liecina, ka 2016.gadā traktortehnikas izraisīto CSNg skaits un izmaksātās atlīdzības bija attiecīgi 195 negadījumi un 287 000 eiro.

Ja salīdzina kopējo vidējo apdrošināšanas izmaksu 2016.gadā ar traktortehnikas nodarītajiem zaudējumiem, tad atšķirība ir gandrīz 15%. Vidējā OCTA apdrošināšanas izmaksa 2016.gadā kopumā bija 937 eiro, savukārt par traktortehnikas nodarītajiem bojājumiem tā bija gandrīz 1094 eiro.

Jāatzīmē, ka traktortehnikas izraisītie negadījumi ir ar salīdzinoši smagākām sekām. Tā, piemēram pērn lielākā atlīdzība, kas izmaksāta par CSNg, ko izraisījusi specializētās lauksaimniecības tehnika, bija 49 800 eiro, bet vēsturiski lielākā atlīdzība izmaksāta par 2009.gadā traktortehnikas izraisītu CSNg – 101 440 eiro.

Lai arī 2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem bija vērojams neliels samazinājums gan traktortehnikas izraisīto CSNg, gan izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērā, tomēr pēdējos gadus abās pozīcijās vērojams pieaugums.

Tā, 2014.gadā tika izraistīti 149 negadījumi, bet atlīdzībās izmaksāti 219 484 eiro, 2015.gadā – 171 negadījums, izmaksāti 223 914 eiro, 2016.gadā – 195 negadījums, izmaksāti 287 783 eiro, bet šogad – jau 64 negadījumi, kur atlīdzibās izmaksāti 73 197 eiro.

“Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai valstī, tajā skaitā lauksaimniecības sektorā, Latvijā specializētā lauksaimniecības tehnika tiek izmantota aizvien vairāk. Tāpat jāatzīmē, ka apdrošināšanas atlīdzības, kas tiek izmaksātas par specializētās lauksaimniecības tehnikas CSNg rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ir salīdzinoši lielākas nekā citu transportlīdzekļu izraisītās,” skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā – AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” UADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS, “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.

LA.lv