Laukos
Politika

Pārdalīs 60 000 eiro vairākām atbalsta programmām lauksaimniecībā0


Zemkopības ministrijas uzraksts.
Zemkopības ministrijas uzraksts.
Foto: LETA

Lai efektīvāk apgūtu valsts atbalstam piešķirtos finanšu līdzekļus lauksaimniecības nozarē, vairākiem atbalsta pasākumiem pārdalīs 60 000 eiro apmērā no vēl neapgūtajiem atbalsta līdzekļiem citu pasākumu īstenošanā, paredz valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos par atbalstu lauksaimniecībai.

Zemkopības ministrija (ZM) skaidro, ka līdz šā gada 1.novembrim ir izveidojušies neapgūti finanšu līdzekļi 60 000 eiro tādēļ, ka 2016.gada ceturtajā ceturksnī lopkopības nozarēs ir samazinājies kopējais atbalsttiesīgo dzīvnieku skaits pārraudzības ganāmpulkos. Savukārt atbalsta pasākumā “Ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē” finansējums ir jāpalielina, lai Lauku atbalsta dienestam, izmaksājot atbalstu, nebūtu jāpiemēro proporcionālais samazinājums par gaļas šķirņu sertificētu tīršķirnes vaislas buļļu ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu. Tāpat jāpalielina finansējums dzīvnieku līķu savākšanas, transportēšanas un likvidēšanas pakalpojumiem atbalsta pasākumā “Dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai”.

Līdz ar to neapgūtie finanšu līdzekļi pasākumā “2016.gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansējums” 60 000 eiro apmērā tiek pārdalīti ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē, kur finansējums ir palielināts 35 000 eiro apmērā – no 337 931 līdz 372 931 eiro, kā arī dzīvnieku līķu savākšanas, transportēšanas, pārstrādes un likvidēšanas pakalpojumiem, kur finansējums palielināts 25 000 eiro apmērā – no 916 693 līdz 941 693 eiro.

Tiesiskais regulējums skar piecas šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas un trīs dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu savākšanas un iznīcināšanas pakalpojuma sniedzējus.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to publiskošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv