Laukos
Politika

Pārkāpumus meliorācijas sistēmas uzturēšanā izskatīs tikai konkrētās pašvaldības amatpersonas 0

Administratīvos pārkāpumus par meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu turpmāk būs kompetentas izskatīt tikai vienas pārvaldes iestādes amatpersonas – konkrētās pašvaldības amatpersonas, paredz valdības apstiprinātās izmaiņas Meliorācijas likumā.

Zemkopības ministrijā norāda, ka līdz šim administratīvā atbildība un sodu piemērošana meliorācijas jomā bija noteikta Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Taču Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepcija paredz administratīvo atbildību par prasību un nosacījumu pārkāpšanu paredzēt speciālajā likumā, kurā ir ietvertas attiecīgās prasības.

līdz ar to meliorācijas likumā paredzēts iekļaut administratīvās atbildības nosacījumus un kompetenci sodu piemērošanā meliorācijas jomā un izmaiņas tapušas saskaņā ar Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju.

Ministrijā skaidro, ka likumprojektā noteikta arī administratīvā atbildība par meliorācijas sistēmas pielūžņošanu – sistēmai nevajadzīgu lietu novietošanu, piesārņošanu ar vielām, kurām var būt ietekme uz cilvēku veselību vai vidi.

Noteikta arī administratīvā atbildība par zāles nenopļaušanu un sistēmu aizaudzēšanu ar krūmiem, kā arī par sistēmu aizsprostošanu – šķēršļu radīšanu, lai kavētu vai pārtrauktu ūdens plūsmu.

Tāpat administratīvā atbildība noteikta par personas iejaukšanos meliorācijas sistēmas darbībā, kas rada kaitējumu, sistēmas bojāšanu vai iznīcināšanu.

Plānots, ka izmaiņas Meliorācijas likumā stāsies spēkā vienlaikus ar Administratīvo pārkāpumu procesa likumu.

Likumprojektu vēl skatīs Saeimā.

LA.lv