Laukos
Piensaimniecība

Padoms zemniekam. Pārskatām cietstāvošo govju ēdināšanu0

Foto – Dainis Bušmanis

Cietstāvošo govju ēdināšana ir viena no vissvarīgākajām jomām piensaimniecībā. Tieši ar cietstāves periodu sākas jaunās laktācijas veiksmes vai neveiksmes stāsts. Jāatceras, ka arī cietstāvošās govis ir nepieciešams nodrošināt ar vajadzīgajām barības vielām, lai veiksmīgi varētu atjaunot tesmeņa audus nākamajai laktācijai, nodrošinātu optimālu augļa attīstību, spētu mobilizēt savu imūnsistēmu un saražot pietiekami daudz antivielu pirmpienā. No minerālvielu daudzuma (Ca, P, K, Mg, Na, S, Cl) galvenokārt būs atkarīgs, vai govis slimos ar piena trieku jeb hipokalcēmiju vai ne.

Pēdējo 20 gadu laikā Latvijas ganāmpulki kļuvuši ražīgāki, tiek gatavota arvien kvalitatīvāka rupjā lopbarība. Saimniecībās ir apmācīts personāls, kas spēj govīm veikt intravenozas injekcijas, vadīt dzemdības un pēcdzemdību periodu. Uz šo augsto izslaukumu fona reizēm var pazust kopskats par to, kāpēc govīm pēc atnešanās ir hipokalcēmija jeb piena trieka, ketoze (gan 1., gan 2. tipa), placentas aizture, dzemdes iekaisumi. Dažām govīm pēcdzemdību gulēšanu tā arī neizdodas izārstēt. Aicinu katrā ganāmpulkā šos datus apzināt un parēķināt, cik izmaksā ārstēšana un dzīvnieku piespiedu likvidēšana.

Ar līdzīgām problēmām piensaimnieki ir saskārušies visā pasaulē, un tiek meklēti risinājumi.


Vai palielināt enerģijas daudzumu barībā pirms atnešanās?

Pēdējos vairāk nekā 20 gadus ir bijusi pierasta prakse, ka govīm trīs nedēļas pirms atnešanās tiek palielināts enerģijas daudzums barībā, respektīvi, izēdināta spēkbarība 0,5–1% no ķermeņa svara, tas ir, 3–7 kg dienā. Doma ļoti laba – lai spurekļa mikroflora pierastu pie spēkbarības, tā savairotos un spētu pārstrādāt racionu ar augstu spēkbarības īpatsvaru, ko izbaros pēc atnešanās; lai mazinātu govij svara zudumu, tauku noārdīšanos un nogulsnēšanos aknās, jo tai pirms atnešanās mazinās apetīte. It kā viss izklausās loģiski un ir balstīts uz zinātniskiem datiem. Taču šeit sagaida pirmā lielā vilšanās, jo tādi zinātnieki kā Džeimss K. Draklejs, Nikola A. Janoviks-Gureckis un Hīters M. Danns no Ilinoisas universitātes ASV konstatēja, ka pētījumi un praktiskie izmēģinājumi nedod apstiprinājumu tam, ka šāda enerģijas daudzuma palielināšana pirms atnešanās dotu labumu pēcatnešanās periodā. Netika iegūti pierādījumi, ka tas uzlabotu govju produktivitāti, atražošanas rādītājus vai veselību. Zinātnieki bija vīlušies, jo nebija iegūti rezultāti, kas apliecinātu šādu paaugstinātas enerģijas raciona lietošanas lietderību, un meklēja labāku risinājumu cietstāvošu govju ēdināšanā un menedž­mentā. To nosauca par jaunu konceptu cietstāvošo govju ēdināšanā, kas patiesībā nav nekas jauns, bet gan balstīts uz enerģijas vajadzību nodrošināšanu cietstāvošām govīm, ko ieteica ASV Nacionālā pētniecības padome (NRC) pirms daudziem gadiem. Šie vecie ieteiktie koncepti tika pielāgoti šodienas menedžmenta sistēmām un pretstatīti esošajām dogmām par cietstāvošo govju ēdināšanu.

Jaunā cietstāvošo govju ēdināšanas sistēma
Jaunās cietstāvošo govju ēdināšanas sistēmas pamatā ir ierobežotas enerģijas un liela kokšķiedras daudzuma barības izēdināšana. Tika pierādīts, ka papildu enerģijas izēdināšana nav vēlama, jo tā veicina govju saslimšanu pirms un pēcatnešanās periodā, kā arī negatīvi ietekmē govs imūnsistēmu un ēstgribu.

Ar nevajadzīgi augstu enerģiju izēdināta barība atstāj negatīvu ietekmi gan uz treknām govīm ar barojumu virs 3,5 ballēm, gan uz atbilstoša barojuma govīm zem 3,5 ballēm. Lieki apēstai enerģijai ir kaut kur jāizgulsnējas vai jāuzkrājas, un nereti tas notiek iekšējo tauku veidā. Tieši pārlieku liels iekšējo tauku daudzums rada paaugstinātu bīstamību noārdoties uzkrāties aknās un izraisīt taukaino aknu sindromu. Tiek vilktas paralēles ar cilvēkiem, kuriem tauki atkarībā no indivīda uzkrājas dažādās vietās. Cilvēkam visbīstamāk ir, ja tauki uzkrājas viduklī, bet govīm – vēdera iekšienē. Tas veicina pirmsdiabēta stāvokli, II tipa diabētu un insulīna rezistenci. Tāpēc nereti treknām govīm ir gan paaugstināts ketonvielu, gan cukura līmenis asinīs.

Tātad ierobežots enerģijas racions nozīmē, ka enerģijas daudzums barības devā ir 1,3–1,39 Mcal/kg sausnas. Pat tad, ja cietstāvošo govju ēdināšanā lieto tādu nevainīgu barības līdzekli kā zāles skābbarību, govs var saņemt enerģiju par daudz. Protams, atbilde būs barības analīzēs. Lai barību padarītu liesāku, barības devā var iekļaut salmus, no pāraugušas zāles gatavotu sienu vai skābbarību.

Interesanti, ka šo ierobežotas enerģijas barību ar lielu kokšķiedras daudzumu izēdina visu cietstāves periodu. Govis vairs netiek dalītas pēccietlaišanas jeb agrīnā cietstāvēšanas periodā un pirmsatnešanās jeb vēlīnā cietstāvēšanas periodā. Tātad viena barība visam cietstāves periodam, ieskaitot pirms­atnešanās laiku.

Par ierobežotas enerģijas racionu
Atgādināšu svarīgus noteikumus, lai šis augstas kokšķiedras un ierobežotas enerģijas racions darbotos.

l Tā nav bada diēta, un govīm jāsaņem visas barības vielas vajadzīgajā daudzumā, ieskaitot proteīnu, minerālvielas, vitamīnus.

l Jānovērš barības šķirošana. Salmus smalcina 5 cm garumā un īsākus. Kur to nevar izdarīt barības maisītājā, jālieto priekšsmalcināšana. Barības sausnai jābūt zem 55%, manuprāt, vislabāk 45–50%. Ja nepieciešams, pielej ūdeni.

l Dzīvnieku blīvums nedrīkst būt par lielu. Maksimāli pieļaujamais ir 90% no kopējās pieejas barības galdam. Cietstāvošām govīm jārēķina pieeja barības galdam 80–90 cm vienai govij. Minimums – 65 cm. Ja govis tur kopā ar telēm, tad blīvumu vēlams nepārsniegt 80–90% no pieejas barības galdam.

l Govīm vajadzīgs ilgāks laiks ēšanai un būtu jāapēd iespējami vairāk. Biežāka barības piestumšana veicinās govju ēstgribu. Enerģijas un barības vielu deficītā nonāks klibās, slimās un sociālajā rangā viszemākās govis.

l Jāseko līdzi apēdamībai un maisījuma kvalitātei. Ja nepieciešams, jālieto Nasco sijāšanas kastes, lai pārliecinātos, ka maisījums neatšķiras vairāk kā par 10% sākumā un beigās. Ja notiks šķirošana, sociālajā rangā zemākās govis nonāks enerģijas un barības vielu badā, bet barvedes uzbarosies.

l Problēmas var rasties, ja ievērojami atšķiras barības analīzes no patiesās barības līdzekļu vērtības.

l Ierobežotas enerģijas un augstas kokšķiedras ēdināšanas sistēma ir jāievieš precīzi. Tā nav slinkuma, bet rūpīga, nepārtraukta un precīza darba cietstāvošo govju ēdināšanas sistēma. Tā nerisina slikta menedžmenta un govju turēšanas problēmas. Nepareizi lietotai nepiemērotos apstākļos rezultāti var būt bēdīgi. Ja visu izdara precīzi, rezultāti var būt pārsteidzoši labi.

l Šis racions labāk strādās, ja cietstāves periods būs 40–50 dienas.

l Labi, ja šī barība saturēs arī tos barības līdzekļus, ko izēdinās pēcatnešanās periodā.

l Īpaši labi šī ēdināšanas sistēma var darboties gadījumos, kad ir liels kukurūzas izēdināšanas īpatsvars.

Piemērs barības devai % no sausnas: 50% – kviešu (vislabāk) vai miežu salmi; 30% – slaucamo govju rupjā lopbarība; 20% – slaucamo govju spēkbarība; nepieciešamie vitamīni, minerālvielas.

Vai šāds variants % no sausnas: 35,3% – kukurūzas skābbarība; 31,7% – smalcināti kviešu salmi; 17,2% – smalcināts lucernas siens; 3,6% – malti kukurūzas graudi; 9,1% – sojas rauši; 0,9% – urīnviela; 2,2% – minerālvielas, vitamīni.

Pareizi lietojot šo ēdināšanas sistēmu, iespējams ievērojami samazināt saslimstību ar piena trieku, placentas aizturi, glumenieka dislokāciju, ketozi, pēcdzemdību dzemdes iekaisumiem.

Pirms šo sistēmu ieviešat praksē, neaizmirstiet aprunāties ar savu ēdināšanas konsultantu vai veterinārārstu.


Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops

LA.lv