Laukos
Tehnika

Stalbes pagastā pārtikas atkritumus pārstrādās biogāzē0


Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” teritorija Pārgaujas novadā.
Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” teritorija Pārgaujas novadā.
Foto – Paula Čurkste/LETA

Vidzemes pašvaldību izveidotais atkritumu apsaimniekotājs SIA “ZAAO” plāno ar Eiropas Savienības fondu atbalstu būvēt  bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes rūpnīcu  Pārgaujas novadā Stalbes pagastā.

Sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas poligona “Daibe” teritorijā plānots izveidot rūpnīcu, kurā tiks pārstrādāti atkritumi, kas rodas dārzos un parkos, piemēram, rudens lapas, kā arī pārtikas atkritumus. Pārstrādāt varēs tā saucamos dalīti vāktos atkritumus, proti, iedzīvotāju un uzņēmumu sašķirotos. Pārstrādes procesā kā blakusprodukts tiks iegūta biogāze un ražots tehniskais komposts.

Atkritumu pārstrādei paredzēts izmantot divpakāpju bioloģiskās pārstrādes sausās fermentācijas iekārtas, kas apvieno anaerobās pārstrādes un aerobās pārstrādes (kompostēšanas) tehnoloģiju. Faktiski tā ir biogāzes stacija, taču tajā galvenais mērķis būs nevis ražot biogāzi, bet gan pārstrādāt bioloģiskos atkritumus, tādējādi samazinot atkritumu noglabājamo daudzumu.

“Mēs jau tagad poligonā ražojam biogāzi, no kuras savukārt elektrību un siltumu. Poligona teritorijā ir divas atkritumu uzglabāšanas krātuves, no kurām viena ir piepildīta, otra – vēl ne. Piepildītajā krātuvē ir izvietotas biogāzes caurules, no kurām iegūstam biogāzi,” skaidro atkritumu poligona speciāliste Laura Jegorova.

Plānots, ka kopumā iekārtās pārstrādei ievadītais atkritumu apjoms būs aptuveni 30 tūkst. tonnu gadā, pārstrādes procesā radot aptuveni 45% otrreizējo izejvielu un produktu.

Apstrādājot sadzīves atkritumus pēc jaunās atkritumu pārstrādes tehnoloģiskās shēmas, sadzīves atkritumu poligonā kopumā ik gadu tiks apglabāti ne vairāk kā 41–45% savākto atkritumu, kas ir vidēji par 23% mazāk nekā gadījumā, ja projekts netiktu ieviests.

Pārstrādes rūpnīcu plānots uzbūvēt līdz 2022. gada decembrim.

Pēc Eiropas Savienības direktīvām, katrai dalībvalstij, tostarp arī Latvijai, ir jāsamazina to bioloģisko atkritumu daudzumi, kuri tiek apglabāti poligonos. Tas nozīmē, ka ir jāievieš vai nu atkritumu šķirošana to rašanās vietās, proti, iedzīvotājiem tie jāšķiro pašiem, vai arī atkritumi jānovirza uz cita veida apstrādes iekārtām, piemēram, atkritumu sadedzināšanu, atkritumu kompostēšanu.

LA.lv