Laukos
Politika

Pašvaldība reģionālās nozīmes attīstības centrā varēs veidot tirdzniecības vietu0

Foto: Valdis Semjonovs

Vietējā pašvaldība reģionālās nozīmes attīstības centrā varēs radīt un labiekārtot vietējās produkcijas realizēšanai paredzēto vidi – tirgus laukumu vai tirdzniecības vietu.

To paredz valdības apstiprinātās izmaiņas kārtībā par valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta piešķiršanu darbību īstenošanai saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju.

Grozījumi paredz, ka turpmāk projektā varēs paredzēt arī pamatlīdzekļu, kas nav stacionāri novietojami, ja atbalsta pretendenta juridiskā adrese vai struktūrvienības darbības vieta, vai deklarētā dzīvesvieta vismaz trīs gadus pirms projekta iesniegšanas atrodas vietējās rīcības grupas darbības teritorijā.

Zemkopības ministrija (ZM) skaidro, ka šādas izmaiņas palīdzēs nodrošināt atbalsta pretendentam projekta ilgtspēju un saimnieciskās darbības ekonomisko dzīvotspēju un arī labumu vietējās rīcības grupas darbības teritorijai.

Pēc izmaiņu stāšanās spēkā atbalsta pretendentam pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem būs jāiesniedz, sākot ar ceturto gadu pēc projekta īstenošanas, kad būs jāpierāda projektā plānoto saimnieciskās darbības rādītāju izpilde. Iepriekš tas bija jāiesniedz līdz ar pirmo gadu pēc projekta īstenošanas.

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” stāsies spēkā pēc to publiskošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv