Laukos

Sākas pieteikšanās 10 miljonu atbalstam produktu pārstrādē0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Foto – Shutterstock

Lauku atbalsta dienests šodien sāk projektu pieņemšanu valsts un Eiropas Savienības subsīdiju programmā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, kur pieejamais publiskais finansējums ir 10 miljoni eiro.

Uz atbalstu var pretendēt zemnieku saimniecības vai juridiskas personas. Savukārt atbalstāmās nozares ir lopkopība, augkopība, piensaimniecība, cūkkopība, zirgkopība, aitkopība, kazkopība, biškopība.

Projektu iesniegšana ilgs līdz 27.jūlijam.

Atbalsts paredzēts investīcijām tādu jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, kas paredzēti lauksaimniecības produktu pārstrādei un ar to saistītai iepakošanai un pirmapstrādei.

Investīcijas paredzētas arī jaunu būvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, inženierbūves montāžai, būvju atjaunošanai. Pēc projekta īstenošanas būves atjaunošanas izmaksas iekļauj pamatlīdzekļa vērtībā jeb kapitalizē.

Projekta īstenošanas laiks, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu. Ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi projektu īstenošanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas.

Plašāka informācija LAD mājasalapā.

Kā ziņots, 2014.-2020.gada plānošanas periodā lauksaimniekiem un pārējiem pasākuma atbalsta saņēmējiem šajā pasākumā pieejams finansējums ieguldījumiem 500,7 miljoni eiro apmērā, no kura 351,8 miljoni ir “Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai” (ELFLA) finansējums un 148,8 miljoni – valsts finansējums.

LA.lv