Politika, Subsīdijas

Pēdējā pieteikšanās diena tiešmaksājumu saņemšanai

Šodien ir pēdējā diena, kad Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem lauksaimnieku pieteikumus platību maksājumiem, tomēr šiem iesniegumiem jau tiks piemērota attiecīga kavējuma sankcija.

LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā lauksaimnieku pieteikumus platību maksājumiem pieņēma no 11.aprīļa līdz 15.maijam, taču pēdējā diena, kad atbalstam var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir šodiena, 15.jūnijs.

Kopējais finansējums tiešmaksājumiem šogad ir 230 miljoni eiro, portālu la.lv iepriekš informēja LAD. Vienotā maksājuma likme 2017.gada sezonā ir provizoriski 70 eiro par vienu hektāru, papildus tam zaļināšanas maksājuma likme provizoriski ir 39 eiro par hektāru. Likmes var mainīties, ņemot vērā pieteikto platību lielumu šogad.

LAD arī norāda, ka, piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimniekiem ir iespēja saņemt maksājumus ātrāk, kā arī kļūdas pieteikumā novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī. LAD var pagūt nosūtīt arī brīdinājumus par kļūdām, un lauksaimnieks paspēs līdz 25.jūnijam iesniegt labojumus, nesaņemot par to sankcijas. Sistēma sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, ko būtu iespējams saņemt, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

Latvijā platību maksājumu saņēmēju skaits pērn bija 61 381, tajā skaitā lauksaimniecības uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes, lauksaimniecības zemes īpašnieki un apsaimniekotāji.

Pievienot komentāru