Laukos
Bizness

Pērn pieaudzis lauku saimniecību vidējais lielums un samazinājies to skaits 0

Foto LETA

Pagājušajā gadā vidējo un lielo lauku saimniecību skaits audzis par 26,8%, turpretī mazo lauksaimniecību skaits sarucis par 19,2%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie 2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultāti.

2016.gadā bija 69 900 ekonomiski aktīvu lauku saimniecību ar izmantoto zemes platību lielāku nekā viens hektārs vai standarta izlaidi lielāku par 70 eiro neatkarīgi no platības. Ekonomiski aktīvās lauksaimniecības apsaimniekoja 1930,8 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības.

Salīdzinot ar 2013.gadu, kopējais ekonomiski aktīvo lauku saimniecību skaits 2016.gadā samazinājās par 14,5%, bet lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības auga par 2,8%. Būtiski samazinājās mazo lauku saimniecību skaits – par 19,2% jeb 14 100, salīdzinot 2013.gadu.

Lauku saimniecību vidējais lielums audzis no 37,4 hektāriem 2013.gadā līdz 43,3 hektāriem 2016.gadā jeb par 15,8%. Salīdzinot ar 2013.gadu, par 4,6 hektāriem jeb 20% palielinājusies lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība vidēji vienā saimniecībā, 2016.gadā sasniedzot 27,6 hektārus.

Palielinājies arī lauksaimniecības dzīvnieku skaits vidēji vienā saimniecībā. Vienā lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju saimniecībā vidēji audzēja 18 liellopus, tai skaitā deviņas slaucamās govis, 31 cūku, 35 aitas, septiņas kazas, 169 mājputnus.

Vislielākās izmaiņas notikušas aitu un mājputnu audzētāju saimniecībās – aitu skaits vidēji vienā audzētāju saimniecībā ir palielinājies par desmit aitām jeb 40% – no 25 aitām 2013.gadā līdz 35 aitām 2016.gadā. Bet mājputnu skaits samazinājies par 26,8% – no 231 mājputna 2013.gadā līdz 169 mājputniem 2016.gadā.

Salīdzinot ar 2013.gadu, 2016.gadā ir mainījusies lauku saimniecību specializācijas struktūra. Saimniecību skaits, kas specializējas cūkkopībā un putnkopībā, ir dubultojies – audzis no 2000 pirms trim gadiem līdz līdz 4500 pērn. Saimniecību, kas specializējas ganāmo mājlopu audzēšanā, izņemot piena lopkopību, skaits ir palielinājies par 24,6% – no 5500 līdz 6900. Dārzeņkopības saimniecību skaits palielinājies par 42,7% – no 655 līdz 935. Cūkkopības un putnkopības saimniecību skaits palielinājies par 2400 jeb 119,4%.

Savukārt par 45% samazinājies to saimniecību skaits, kas specializējušās ilggadīgo kultūru audzēšanā un jauktajā augkopībā – no 2000 līdz 1100. Par 21% samazinājās piena lopkopības saimniecību – no 2600 līdz 2500, un par 20% samazinājās laukkopībā specializējušos saimniecību – no 37 300 līdz 29 900.

2016.gadā 46,2% saimniecību ražoja produkciju tikai savam patēriņam, bet 53,8% saimniecību savu saražoto produkciju pārdeva, kas ir par 9,9% vairāk salīdzinājumā ar 2013.gadu. Visu saražoto produkciju pārdeva 6% saimniecību jeb par 2,7% vairāk nekā 2013.gadā.

2016.gadā lauksaimniecībā pastāvīgi nodarbināto skaits bija 162 600, kas ir par 6,5% mazāk nekā 2013.gadā. 49 400 bija neregulāri nodarbināti lauksaimniecībā, kas ir par 8,2% mazāk nekā 2013.gadā. Tikai 15,8% jeb 25 700 pastāvīgi nodarbināto lauksaimniecībā strādāja pilnu darba laiku, 84,2% jeb 136 900 bija nepilnu laiku nodarbināti lauksaimniecībā.

Lauku saimniecības Latvijā galvenokārt ir ģimenes uzņēmumi. 2016.gadā 68 900 jeb 98,5% lauku saimniecību piederēja vienai fiziskai personai, no tām 45,6% saimniecību īpašnieces bija sievietes. 700 jeb 1% lauku saimniecības bija kopīpašuma saimniecības. 69 300 jeb 99% lauku saimniecību vadītāji bija īpašnieki vai viņu ģimenes locekļi. 141 000 jeb 86,7% no visiem pastāvīgi nodarbinātajiem bija lauku saimniecību īpašnieki un viņu ģimenes locekļi.

LA.lv