Laukos
Bizness

Pērn pieaugušas visu lauksaimniecības produktu iepirkuma cenas; izņēmums – vistas gaļa 0

Foto: Fotolia

Pagājušajā gadā kopējais Latvijas lauksaimniecības cenu indekss* palielinājās par 11,6%, ko ietekmēja lopkopības produkcijas cenu kāpums par 25,8%, bet īpaši – piena iepirkuma cenas palielinājums par 42,6%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.

Kā norāda CSP, lopkopības produkcijas cenu indeksa palielinājumu lielākoties ietekmēja nozīmīgs piena cenas pieaugums. Piena vidējā iepirkuma cena pieauga par 42,6% – no 215 eiro par tonnu 2016.gadā līdz 306 eiro par tonnu 2017.gadā.

2017.gadā, salīdzinot ar 2016.gadu, gaļas vidējā iepirkuma cena pieauga par 2,5% – no 1492 līdz 1529 eiro par tonnu. Lielākais iepirkuma cenas kāpums bija liellopu gaļai – par 11,5%, sasniedzot 1782 eiro par tonnu, savukārt cūkgaļai vidējā iepirkuma cena pieauga par 7% un aitu gaļai – par 1,3%, attiecīgi veidojot 1504 un 3400 eiro par tonnu.

Savkārt putnu gaļai vidējā iepirkuma cena samazinājās par 0,5% – no 1689 līdz 1681 eiro par tonnu.

Olu vidējā iepirkuma cena palielinājās no 6,25 līdz 7,15 eiro par 100 olām kas ir 14,4% pieaugums salīdzinājumā ar 2016.gadu.

Pērn, salīdzinot ar 2016.gadu, graudu vidējā iepirkuma cena pieauga no 132,3 līdz 143,6 eiro par tonnu. Graudu vidējās iepirkuma cenas pieaugumu par 8,6% ietekmēja augstāka graudu kvalitāte, norāda CSP.

Cenu kāpums bija vērojams arī dārzeņiem, kā arī augļiem un ogām attiecīgi – par 29,2% un 22,9%, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

* Lauksaimniecības cenu indekss raksturo lauksaimniecības produktu cenu līmeņa izmaiņas noteiktā laika periodā pret bāzes gadu (2015=100). Aprēķinot kopējo lauksaimniecības produkcijas cenu indeksu, ņem vērā atsevišķu produktu vidējās svērtās cenas, par svariem izmantojot bāzes gada Lauksaimniecības ekonomisko kontu aprēķinus.

LA.lv