Laukos
Mežsaimniecība

Pieaug izmaksas, pieaug koksnes cenas0

Foto; LVM

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, pagājušajā gadā Latvijā saimnieciskā darbība veikta 94 000 ha meža, bet galvenā cirte notikusi 35 000 ha.

Valsts un privātajos mežos kopā iegūti 11,44 milj. m3 koksnes. Pirms diviem gadiem iegūtais koksnes apjoms bijis līdzīgs – privātajos mežos tika iegūti 5,11 milj. m3 koksnes un valsts mežos – 5,45 milj. m3.

Kopš 1991. gada vislielākais ciršanas apjoms valsts mežos sasniegts 2010. gadā, kad iegūti 7,46 milj. m3 koksnes, bet privātajos mežos – 2003. gadā, kad iegūti 7,64 milj. m3 koksnes.

Pēc ziņām, kas apkopotas 2014. gadā, Latvijā ir nedaudz vairāk kā 600 000 ha pieaugušu un pāraugušu mežaudžu. No šīs platības aptuveni 350 000 ha ir mīkstie lapu koki un 250 000 ha – skuju koki.

Pēc CSP datiem, pagājušajā gadā atkarībā no meža tipa vidējās meža atjaunošanas izmaksas bijušas no 438 līdz 567 eiro/ha. Visdārgāk – 567 eiro/ha – meža atjaunošana izmaksājusi purvājā un grīnī, bet vismazāk – 438 eiro/ha – bijis jāmaksā par jauna meža ieaudzēšanu auglīgajos meža tipos, arī silā.

Meža kopšanas izmaksas pērn pieaugušas gandrīz visos meža tipos, vidēji veidojot 227 – 288 eiro/ha. Tāpat kā meža stādīšana, arī tā kopšana visdārgāk izmaksājusi grīnī un purvājā – 289 eiro/ha.

Pagājušajā gadā viena kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas nedaudz palielinājušās gan galvenajā cirtē, gan starpcirtē un bijušas attiecīgi 16,5 eiro/m3 un 20,8 eiro/m3.

Pēc CSP datiem, pagājušajā gadā priedes zāģbaļķi diametrā no 14 līdz 26 cm maksājuši 46,4 – 65,3 eiro/m3. Egle attiecīgi 66,5 – 70,1 eiro/m3. Bērza zāģbaļķi virs 24 cm diametrā maksājuši 66,2 eiro/m3, bet augstākās klases finierkluči – 115 eiro/m3. Lapu koku taras kluči pirkti par 36 eiro/m3.

LA.lv