Gaļa un zivis, Zivsaimniecība

Piekrastē veic zvejas laivu ikgadējo drošības pārbaudi

Maijā un jūnijā visā piekrastē notiek ikgadējās jūras zvejas laivu drošības pārbaudes, ko veic Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības departamenta (KDI) inspektori.
Līdz 10. jūnijam bija pārbaudītas 130 zvejas laivas.

Pavisam Jūras administrācijas Kuģu reģistrā reģistrētas 611 jūras laivas, taču ne visas tās tiek izmantotas komerciālai zvejai. Inspektori pārbauda tikai tās laivas, ko īpašnieki uzrāda apskatei.

Inspektori uzsver, ka vislielākā uzmanība pārbaudes laikā tiek pievērsta tieši glābšanas aprīkojumam. Glābšanas riņķi un glābšanas vestes laivām parasti ir, turklāt lietošanas kārtībā. Atsevišķos gadījumos konstatēts, ka glābšanas vestēm nav atstarojošie elementi, tātad tās nav braukšanai jūrā paredzētās vestes. Visbiežākais novērotais glābšanas aprīkojuma trūkums – pirotehnikai (signāllāpām) beidzies lietošanas termiņš.

Vēl viens iemesls, kādēļ laivu īpašniekiem netiek pagarinātas kuģošanas spējas apliecības – beidzies reģistrācijas apliecības termiņš. Šādā gadījumā, ja citi trūkumi nav konstatēti vai ir novērsti, laivas īpašniekam jāierodas Kuģu reģistrā pagarināt reģistrācijas apliecības derīguma termiņu, un uzreiz iespējams arī saņemt Kuģošanas spējas apliecību, laivu atkārtoti neuzrādot pārbaudei.

No nākamā gada 1. janvāra stāsies spēkā grozījumi noteikumos par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā, kas paredz, ka zvejas laivām tiks izdota tikai kuģa reģistrācijas apliecība. Turpmāk īpašuma apliecība un kuģošanas spējas apliecība zvejas laivām netiks izdota. Visa nepieciešamā informācija tiks ietverta vienā apliecībā – reģistrācijas apliecībā.

Noteikumi paredz, ka zvejas laivas reģistrācijas apliecība būs beztermiņa, ar nosacījumu, ka tiks veikta ikgadējā apskate un attiecīgs apliecinājums attēlots uz reģistrācijas apliecības. Ja minētā apliecinājuma nebūs, reģistrācijas apliecība nebūs derīga. Zvejas laivām izdotās reģistrācijas apliecības, kas izsniegtas līdz 2017. gada 31. decembrim, būs spēkā līdz tajās norādītajam derīguma termiņam.

Ikgadējo pārbaužu laikā plastmasas laivām tiek pārbaudīts, vai kārtībā ir “peldkastes”, kas notur virs ūdens laivu pat tad, ja tā ir apgāzusies. Savukārt, ja laiva ir aprīkota ar dzinēju, tad tai nepieciešams ugunsdzēšanas aparāts. Tāpat tiek pārbaudīts, kādā kārtībā ir dzinēji, un vai strādā sūkņi. Problēmas parasti nerada sakari, jo piekrastes zvejnieki neizkuģo ārpus mobilo telefonu uztveršanas zonas, un mobilie telefoni ir visiem. Tiek arī pārbaudīts, vai laivas īpašniekam vai vadītājam ir šķipera apliecība, kas nepieciešama, lai ar komercdarbībai paredzētu laivu dotos jūrā.

Pievienot komentāru