Meži, Mežizstrāde

Pieļauj pagarinājumu koksnes izvešanai no meža īpaši aizsargājamās teritorijās

Izņēmuma kārtā tiek pieļauti pagarinājumi koksnes izvešanai no meža īpaši aizsargājamās teritorijās arī pēc noteiktā putnu ligzdošanas saudzēšanas laika sākuma, paredz valdības apstiprinātie grozījumi īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības noteikumos.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas sagatavotajā anotācijā, noteikumi par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanu nosaka vispārējo aizliegumu dabas parkos un aizsargājamos ainavu apvidos veikt mežsaimniecisko darbību no 15 marta līdz 31.jūlijam, ņemot vērā putnu nometnieku ligzdošanas fenoloģiju, kas tieši nav atkarīga no meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Tomēr pagājušā gada decembrī tika izsludināta valsts mēroga katastrofa mežsaimniecībā, kas radusies meteoroloģisko apstākļu dēļ, līdz ar to mežistrādes uzņēmumi un meža īpašnieki ir lūguši atļaut kokmateriālu izvešanu no meža pēc 15.marta īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tā kā nelabvēlīgi laikapstākļi vairāk ietekmē putnu ligzdošanas sekmes, nevis laiku, kad tie uzsāk ligzdošanu, nolemts ar veiktajiem grozījumiem atļaut kokmateriālu izvešanu augsnes sasaluma apstākļos, ja ir saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiska atļauja.

Dabas aizsardzības pārvaldei atļauja šādās izņēmuma situācijās ir jāizsniedz 10 darbdienu laikā.

Grozījumi noteikumos “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Pievienot komentāru