Laukos
Gaļa un zivis

Piemājas kautuvēm atvieglos mājputnu un trušu kaušanas prasības0

Foto: shutterstock.com

Lai mazajiem uzņēmējiem mazinātu admonostratīvo slogu, kā arī nesamērīgās izmaksas, turpmāk mājputnu un zaķveidīgo kaušanas procesā veterināro apskati drīkstēs veikt ne tikai Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)pilnvarots veterinārārsts, bet arī attiecīgi apmācītai personai.

To paredz valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos par veterinārajām prasībām mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas sagatavotajā anotāciā, pēc uzņēmēju sniegtās informācijas secināms, ka mazajiem uzņēmējiem piemērotās izmaksas par veterināro ekspertīzi ir nesamērīgas. Veterināro ekspertīzi veic PVD pilnvarots veterinārārsts, un uzņēmumam tiek izrakstīts rēķins par ekspertīzes laiku un transporta izdevumiem.

Piemēram, kautuvē kauj četrus tītarus nedēļā, un tā atrodas 80 km no dienesta teritoriālās struktūrvienības. Ja mēnesī tiek nokauti 16 tītari, uzņēmējam par veterināro ekspertīzi ir jāsamaksā vidēji 60 eiro, kas ietver maksu par ekspertīzi un dienesta transporta izmantošanu, tāpēc izmaksas par viena tītara ekspertīzi minētajā piemērā vidēji ir 3,7 eiro.

Līdz ar to minētā prasība rada lielu administratīvo slogu un nav samērīga ar šīs jomas salīdzinoši nelielo gaļas apriti un līdz ar to – ar uzņēmuma ienākumiem un konkurētspēju tirgū. Samazinot šo slogu, tiks sekmēta uzņēmumu konkurētspēja. Uzņēmumi patstāvīgi var plānot kaušanas laiku. Iegūstot vairāk neatkarības, uzņēmumam ir iespēja strādāt ar lielāku jaudu.

Grozījumi noteic, ka putnu un zaķveidīgo gaļas ražotājs, kurš svaigu gaļu mazā daudzumā piegādā tieši galapatērētājiem vai vietējiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem un kurš veic dzīvnieku kaušanu uz vietas saimniecībā, var uzticēt pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi veikt personai ar veterinārmedicīnisko izglītību vai atbilstoši apmācītai personai.

Noteikumi arī piedāvā mācību kursa “Pirmskaušanas apskate un pēckaušanas veterinārā ekspertīze mājputnu un zaķveidīgo sugu dzīvniekiem” tematus.

Noteikts, ka 40 stundu apmācības būs jāiziet ne retāk kā vienu reizi piecos gados.

Noteikumos veikti arī vairāki redakcionāli precizējumi.

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attieksies uz PVD un piemājas kautuvēm, kas nelielā apjomā iegūst un realizē mājputnu un zaķveidīgo gaļu tieši galapatērētājam, vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, kas to tālāk realizē galapatērētājam. PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā patlaban ir 13 šādu uzņēmumu.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 9.decembra noteikumos Nr.1393 “Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv