Laukos

Piemiņas vārdi Dr. agr. Uldim Miglavam 0

Mūžības ceļu aizgājis izcils lauksaimniecības zinātnieks, vadītājs, kolēģis, darbīgs un enerģisks cilvēks.

Uldis Miglavs ir dzimis Ainažu pusē, dzīve un darbs vecāku saimniecībā jau agri virzīja interesi par lauksaimniecību un saimniekošanu. 1952. gadā par pirmo darbavietu kļuva Priekuļu selekcijas un izmēģinājumu stacija. 1975. gadā aizstāvēts zinātniskais darbs “Kartupeļu vīrusslimības un atveseļotu kartupeļu audzēšanas metodes Latvijas PSR” un iegūts bioloģijas zinātņu kandidāta diploms. Pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, Latvijas teritorijā izveidota kartupeļu atveseļošanas un sēklaudzēšanas sistēma.

Viens no būtiskākajiem U. Miglava nopelniem ir zinātniskā institūta Priekuļos darbības nosargāšana un nodrošināšana skarbajos Latvijas atjaunotās valsts sākuma gados. Viņa pieredze un stratēģiskā domāšana tika likta lietā, arī izstrādājot pirmos normatīvos aktus sēklaudzēšanas un šķirņu aizsardzības jomā Latvijā. U. Miglavs bija viens no Latvijas sēklaudzētāju asociācijas dibinātājiem, ilgus gadus darbojies tajā kā viceprezidents un prezidents. Viņš iesaistījās arī Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības organizēšanā.

Viņa darba mūžs ir atzinīgi novērtēts, nozīmīgākie apbalvojumi ir Zemkopības ministrijas medaļa “Par centību”, V. Gaujera un J. Lielmaņa prēmiju laureāta nosaukumi. Kopš 2005. gada U. Miglavs bija Valsts emeritētais zinātnieks.

Ar cieņu un atzinību par darbīgo mūžu, kas veltīts Latvijas laukiem un lauksaimniecības zinātnei, Uldi Miglavu piemin bijušie kolēģi Agroresursu un ekonomikas institūta Priekuļu pētniecības centrā, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijā, Latvijas Sēklaudzētāju asociācijā.

LA.lv