Laukos

Piensaimniecībām sāk izmaksāt 7 miljonu eiro ārkārtas atbalstu0


Foto LETA
Foto LETA
Foto LETA

Sākots ar šodienu, 24.maiju, Lauku atbalsta dienests (LAD) sāk izmaksāt valsts ārkārtas pielāgošanas atbalstu piena ražotājiem kopumā 7 miljonu eiro apmērā, portālu laukos.lv informē LAD pārstāve

Lauksaimnieki maksājumus saņems tuvāko dienu laikā. Lai saņemtu atbalstu, klientiem atbalsta pieteikumi nav jāiesniedz.

Piena ražotājiem atbalsta likme ir 16,14 eiro par tonnu piena. savukārt tiem piensaimniekiem, kuri ir atzīto kooperatīvu biedri, kuri pārstrādā pienu un ražo piena produktus vai kuriem pieder vairāķ nekā 50% pamatkapitāla daļu sabiedrībā, kas ražo piena produktus, atbalsta likme ir lielāka – 17,75 eiro par tonnu piena.

LAD atbalstu aprēķina un izmaksā, pamatojoties uz Lauksaimniecības datu centra rīcībā esošo informāciju par piena ražotāju atbilstību nosacījumiem.

Valsts ārkārtas pielāgošanas atbalstu piešķir piena ražotājam, kuram uz 2017. gada 1.februāri ganāmpulkā bija reģistrētas slaucamas govis un kurš noteiktā laikposmā īstenoja vismaz vienu no šīm aktivitātēm: ražošanas nepalielināšanu vai samazināšanu; kvalitātes shēmu vai projektu īstenošanu, kuru mērķis ir veicināt kvalitāti un pievienoto vērtību;
sadarbības (kooperācijas) projektu īstenošanu; videi vai klimatam draudzīgu ražošanas metožu piemērošanu; maza mēroga lauksaimniecību.

Atbalsttiesīgajiem piena ražotājiem atbalstu piešķir par laikā no 2016. gada marta līdz augustam pirmajam pircējam piegādāto piena daudzumu, kas nav mazāks par 500 kg.

Papildu informācija:

LA.lv