Laukos
Politika

Pieteikties atbalstam vietējo rīcības grupu darbības stiprināšanai varēs tikai LAD elektroniskajā sistēmā0


Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto – Shutterstock

Turpmāk pieteikties valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstam pasākumā kas paredzēts vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām varēs tikai Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā, paredz valdībā otrdien apstiprinātie Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotie Ministru kabineta (MK) noteikumos.

ZM noteikumu projekta anotācijā skaidro, ka saskaņā ar LAD likumu patlaban atbalsta pretendenti iesniegumu atbalsta saņemšanai, kā arī tam pievienotos dokumentus iesniedz, izmantojot Elektroniskās pieteikšanās sistēmu, ja vien attiecīgā atbalsta piešķiršanas kārtību reglamentējošajos normatīvajos aktos nav paredzēts, ka iesniegumu iesniedz papīra formā.

Ja dokuments ir iesniegts, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu, šim dokumentam ir juridisks spēks arī tad, ja tajā nav rekvizīta “paraksts”. Tāpēc turpmāk projekta iesniegums būs jāiesniedz tikai LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Noteikumi papildināti ar prasību atbalsta pretendenta deklarāciju iesniegt katram kopprojekta dalībniekam, jo kopprojekta īstenošanā ir iesaistītas vairākas juridiskas personas.

ZM norāda, ka pāreja uz projektu iesniegumu iesniegšanu LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā būtiski atvieglos atbalsta pretendentu iesniegto projektu iesniegumu administrēšanu arī vietējām rīcības grupām, jo nebūs nepieciešams personīgi iesniegtos projektu iesniegumus un tiem pievienotos dokumentus ievadīt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā un pēc projektu izvērtēšanas tos nogādāt LAD. Tāpat vietējām rīcības grupām būs iespēja savlaicīgi piekļūt projektu iesniegumiem, ko tās personīgi iesniedz LAD.

Tāpat turpmāk attiecīgo dokumentāciju būs jāiesniedz desmit darbdienu laikā pēc noteikumos noteiktā vērtēšanas termiņa beigām. Noteikumos noteikta arī jauna mazvērtīgā inventāra definīcija, nosakot, ka tas ir inventārs, kura kalpošanas laiks ir mazāks par pieciem gadiem.

Savukārt, lai novērstu publiskā finansējuma atlikumu veidošanos, pēdējā projektu pieņemšanas kārtā, kurā ir izveidojies atlikums ar publisko finansējumu mazāk nekā 20 000 eiro, pieļauts atbalsta apmēra samazinājums projekta īstenošanai.

Vietējās rīcības grupas ir nevalstisko organizāciju veids, kur sadarbojas vietējo pašvaldību pārstāvji, lauksaimnieki vai zivsaimnieki un nevalstiskās organizācijas.

Atbalsta pretendentu skaits Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam programmēšanas periodā ir 35, tajā skaitā 6 vietējās rīcības grupas, kurām piešķirts arī atbalsts vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai Rīcības programmā Zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gadam.

LA.lv