Laukos
Politika

Pieteikumi jaunu pārtikas produktu atļaujām Briselei būs jāiesniedz elektroniski0

Foto: AFP/LETA

No šā gada 3. janvāra pieteikumi atļaujas iegūšanai jauniem pārtikas produktiem un paziņojumi par tradicionālajiem pārtikas produktiem Eiropas Komisijai (EK) jāiesniedz elektroniski, liecina informācija Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) mājaslapā.

PVD informē, ka no šā gada 1. janvāra atļaujas jauniem pārtikas produktiem izsniedz Eiropas Komisija (EK) pēc tam, kad Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) būs veikusi nekaitīguma novērtējumus. Visi atļautie jaunie pārtikas produkti tiks iekļauti Eiropas Savienības (ES) jauno produktu sarakstā, kurā ietverta atļauto jaunās pārtikas produktu specifikācija, to lietošanas nosacījumi, īpašas marķēšanas prasības. No 2018. gada 3. janvāra pieteikumi atļaujas iegūšanai jauniem pārtikas produktiem un paziņojumi par tradicionālajiem pārtikas produktiem no trešajām valstīm varēs tikt iesniegti EK elektroniski – portālā e-submission.

Jaunās pārtikas produktu saraksts ir iekļauts 2017. gada 20. decembra Komisijas Īstenošanas regulā, ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu. Turpmāk EK, piešķirot atļauju jaunam pārtikas produktam, Savienības saraksts tiks regulāri atjaunināts.

Regulā ir precizēta un atjaunināta jauna pārtikas produkta definīcija. Saskaņā ar to jauns pārtikas produkts ir jebkurš pārtikas produkts, kas ES nav nozīmīgā apjomā izmantots cilvēku uzturā pirms 1997. gada 15. maija, neatkarīgi no datuma, kurā dalībvalstis tai pievienojās.

Jaunam pārtikas produktam jāietilpst vismaz vienā no šīm kategorijām – jāsastāv, ir jābūt izdalītam vai ražotam no augiem vai to daļām, no dzīvniekiem vai to daļām, mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm, no šūnu vai audu kultūrām, kas iegūtas no dzīvniekiem, augiem, mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm. Tāpat jaunam pārtikas produktam jābūt ar jaunu vai apzināti modificētu primāro molekulāro struktūru, jāsastāv, jābūt izdalītam vai ražotam no minerālas izcelsmes materiāliem, kā arī jāsastāv no ar inženierijas paņēmieniem iegūtiem nanomateriāliem.

Jauns pārtikas produkts var būt vitamīni, minerālvielas un citas vielas, ja ticis piemērots ražošanas process, kas nav izmantots pārtikas ražošanā Savienībā pirms 1997.gada 15.maija, vai arī šīs vielas satur vai sastāv no ar inženierijas paņēmieniem iegūtiem nanomateriāliem. Tāpat jauns pārtikas produkts var būt pārtikas produkts, kas Savienībā izmantots vienīgi uztura bagātinātājos pirms 1997.gada 15.maija, ja to paredzēts izmantot pārtikas produktos, kas nav uztura bagātinātāji.

Pirms pārtikas produkta laišanas ES tirgū pārtikas apritē iesaistītajam uzņēmējam ir jāpārbauda, vai pārtikas produkts ietilpst regulas darbības jomā. Ja pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs par to nav pārliecināts, tam jāapspriežas ar dalībvalsti, kurā tas vispirms plāno laist tirgū jauno pārtikas produktu. Latvijā dalībvalsts uzdevumus saistībā ar jaunās pārtikas statusa noteikšanu no šā gada 1.janvāra veic Pārtikas un veterinārais dienests.

Regula nosaka vienkāršotu novērtēšanas procedūru tradicionālai pārtikai no trešajām valstīm. Šāda procedūra var tikt piemērota pārtikas produktiem, kas sastāv, ir izdalīti vai ražoti no augiem vai to daļām, dzīvniekiem vai to daļām, mikroorganismiem, sēnēm vai aļģēm, gadījumā, ja ir pierādīta šīs pārtikas nekaitīgas lietošanas vēsture trešajā valstī, proti, ievērojams skaits cilvēku vismaz vienā trešā valstī vismaz 25 gadus ir lietojuši minēto pārtiku kā daļu no ierastā uztura.

Papildus EFSA ir sagatavojusi vadlīnijas pieteikumu un paziņojumu iesniedzējiem.

LA.lv