Laukos
Mežsaimniecība

Pirmoreiz konkursā meklēs sakoptāko Latvijas mežu0

Foto LETA

Lai sabiedrībai parādītu labākos piemērus, kā uzturēt skaistu un sakoptu mežu, Latvijas Meža īpašnieku biedrība šogad pirmo reizi rīko konkursu “Sakoptākais mežs”, portālu laukos.lv informē biedrības vadītājs Arnis Muižnieks.

Konkursam var pieteikties no šodienas līdz 14.jūlijam.

“Mežs tāpat kā sēta un lauks ir regulāri jākopj, domājot par ilgtspējību un labu mežsaimniecības praksi. Meža apsaimniekošanas pamatā ir jābūt zemes racionālai izmantošanai. Veicot apsaimniekošanu, jāvērš uzmanība uz produktīvu, noturīgu mežaudžu izveidi, zinātniski pamatotu apsaimniekošanas metožu izmantošanu, kā arī jādomā par lauku kultūrvides saglabāšanu. Latvijā ir meža īpašnieki, kuri jau pievērš lielu uzmanību ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, tāpēc vēlamies, lai meža īpašnieki cits no cita varētu aizgūt labas apsaimniekošanas prakses pieredzi,” norādīja Muižnieks.

Konkurss šogad notiek pirmo reizi, taču plānots, ka goda nosaukums “Sakoptākais mežs” turpmāk tiks piešķirts katru gadu. LMĪB valdes priekšsēdētājs norāda, ka šāda nominācija ir nozīmīga kā privātajiem meža īpašniekiem, tā arī vietējām pašvaldībām un sabiedrībai kopumā, jo tikai kopā varam izveidot sakoptu Latviju.

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. Pieteikumu konkursam var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona.

Konkursa organizētājs ir Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Uzvarētāju apbalvošana paredzēta Meža nozares Gada balvas “Zelta čiekurs” pasākumā.

LA.lv