Laukos
Politika

Plāno atcelt prasību par obligāto dzīvnieku blīvumu trīs kilometru rādiusā ap cūku fermu0

Foto no Pixabay.com

Plānojot cūku novietņu izvietojumu, vairs nebūs jāievēro nosacījums, ka apkārtējā teritorijā trīs kilometru rādiusā cūku blīvums nedrīkst pārsniegt 1500 dzīvnieku vienības, paredz ceturtdien starpinstitūciju saskaņošanai nodotie vispārīgo teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumu projekts.

Līdz šim attiecīgie Ministru kabineta (MK) noteikumi paredzēja, ka, plānojot cūku novietņu izvietojumu, jāraugās, lai apkārtējā teritorijā trīs kilometru rādiusā cūku blīvums nepārsniegtu 1500 dzīvnieku vienību.

Zemkopības ministrijā (ZM) norāda, ka šo prasību dažādi interpretē, izmantojot cūku blīvuma aprēķināšanas metodi, un tas rada domstarpības starp cūku ganāmpulka īpašniekiem un vidi kontrolējošām iestādēm.

Izmantojot cūku blīvuma aprēķina metodi (atbilstoši noteikumos par augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem noteiktajām dzīvnieku vienībām uz vienu vietu kūtī gadā), tiek kavēta cūkkopības uzņēmumu paplašināšanās un modernizācija, kā arī mazinās to saražotās produkcijas konkurētspēja.

Ministrijā arī norāda, ka izmaiņas noteikumos pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi un dažāda lieluma uzņēmumus, veicinot augstvērtīgu dzīvnieku audzēšanu, cūkgaļas ražošanu, konkurētspēju un eksportu.

Tāpat ZM atgādina, ka lopkopības uzņēmumiem piemērotās vides aizsardzības prasības jau ir noteiktas likumā “Par piesārņojumu”, likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un uz to pamata izdotajos MK noteikumos. Papildus esošajām vides aizsardzības prasībām plānotas arī jaunas Vides aizsardzības prasības, kas būs noteiktas MK noteikumos “Īpašās vides prasības mājputnu vai cūku intensīvai audzēšanai”.

2017.gadā Latvijā kopumā bija reģistrētas 27 cūku saimniecības, kurām nepieciešama A kategorijas atļauja.

Grozījumu projektu vēl būs jāizskata valdībā.

LA.lv