Laukos
Politika

Plāno atvieglot atbalsta saņemšanas kārtību karpu un citu zivju audzētājiem0

Foto – Shutterstock

Lai veicinātu mikrouzņēmumu un mazo komersantu darbību akvakultūrā, plānots veikt vairākas izmaiņas valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas kārtībā, paredz vaslts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi noteikumos par atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”.

Grozījumi attieksies uz komersantiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, kas audzē vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai.

Šādu uzņēmumu projektiem, kuros attiecināmo izmaksu summa nepārsniegs 100 000 eiro, tiks samazināti nosacījumi par pieredzi uzņēmējdarbībā, turpmāk nosakot, ka to neto apgrozījums pēdējo divu gadu laikā ir vismaz 15 000 eiro (pašlaik jābūt vismaz 250 000 eiro).

Papildus projekta izstrādes un īstenošanas laikā pretendentam būs jākonsultējas ar zinātniskais institūta „BIOR” speciālistiem par uzņēmumā esošo vai plānoto akvakultūras dzīvnieku audzēšanas procesu un paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām.

Pēc projekta īstenošanas, ja tajā attiecināmo izmaksu summa nepārsniegs 100 000 eiro, uzņēmumam būs jāsasniedz vismaz 20% akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums no ieguldīto investīciju apmēra (pašlaik noteikto 30% vietā).

Lai veicinātu akvakultūras nozares attīstību, turpmāk uzņēmumiem, kas ar akvakultūru nodarbojas papildus citām nozarēm un sasniedz ievērojamus akvakultūras produkcijas audzēšanas rādītājus, tiks nodrošināta iespēja iegādāties specializēto tehniku dīķu atjaunošanai, kā arī veikt dīķu atjaunošanu.

Grozījumu projektā attiecināmo izmaksu sarakstā pie dīķu atjaunošanas darbiem (bez dīķa platības paplašināšanas) un specializētās tehnikas iegādes dīķu atjaunošanai tiek svītrots nosacījums, ka akvakultūras saimniecības ieņēmumiem no izaudzētās akvakultūras produkcijas pārdošanas iepriekšējā pārskata gadā ir jābūt lielākiem par citiem uzņēmuma ieņēmumiem.

Kā norādīts Zemkopības ministrijs sagatavotajā noteikumu anotācijā, nosacījums tiek svītrots, jo ar zivju audzēšanu nodarbojas dažāda lieluma un nozaru uzņēmumi.

Noteikumu projekts vēl jāapstiprina valdībai.

Kā ziņots, pasākumā “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” pieejamais publiskais finansējums ir astoņi miljoni eiro.

Atbalstu piešķir pretendentiem, kuru investīcijas projektā ir saistītas ar karpu, foreļu, zandartu, ālantu, sterletu, līdaku, līņu, samu, storu, pāliju, garneļu un vēžu audzēšanu.

Pasākumā atbalsta investīcijas iekšzemes akvakultūrā tādās ražošanas būvēs, iekārtās, tehnikā, aprīkojumā vai informācijas tehnoloģijās, kas sekmē akvakultūras produkcijas ražošanas apmēra kāpumu, ražošanas efektivitātes palielināšanos, audzēto akvakultūras dzīvnieku sugu dažādošanu, dzīvnieku veselības un labturības nodrošināšanu, kā arī to aizsardzību pret savvaļas plēsoņām, produktu kvalitātes uzlabošanu vai vērtības pievienošanu uzņēmumā vai saimniecībā saražotajiem akvakultūras produktiem.

Atbalstu par citām akvakultūras dzīvnieku sugām piešķirs atbilstoši pretendenta iesniegtam neatkarīgam tirgus pētījumam, kuru veikusi zinātniska institūcija un tīmekļvietnē publicējusi pētījuma rezultātus, pierādot attiecīgo sugu akvakultūras produkcijas ilgtspēju un perspektīvas noieta tirgos.
Vairāk par subsīdijām nozarē lasiet šeit

LA.lv