Laukos
Politika

Plāno atvieglot atbalsta saņemšanu jaunajiem lauksaimniekiem0

Foto: pixabay

Plānots atvieglot atbalsta saņemšanas nosacījumus jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai pasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai”, paredz ceturtdien starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi attiecīgajos Ministru kabineta (MK) noteikumos.

Turpmāk projekta iesniegums atbalsta saņemšanai varēs iesniegt tikai Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā. Pāreja uz projektu iesniegumu iesniegšanu LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā būtiski atvieglos atbalsta pretendentu iesniegto projektu iesniegumu administrēšanu.

Ievērojot minēto, veikti grozījumi virknē punktu attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem, atbalsta pretendenta projekta iesnieguma veidlapā, projektu atlases kritērijos un atbalsta pieprasījumā.

Papildus precizētas prasības attiecībā uz darījumdarbības plāna sagatavošanu un iesniegšanu. Tā kā kopš 2018. gada, pasākuma “Agrovides maksājumi” apakšpasākumā “Bioloģiskās lauksaimniecības attīstība” un kopš 2019. gada apakšpasākumā “Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana” neviens pretendents nevar uzņemties jaunas saistības, netiks piešķirti papildu punkti kritērijā par saimniecības pamatdarbības nozari, ko attīsta darījumdarbības plāna ietvaros. Tādējādi pārskatīts un precizēts kritēriju saraksts un arī minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu.

Grozījumi noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” vēl jāskata valdībā.

LA.lv