Laukos
Politika

Plāno atvieglot prasības jaunu augļu koku un ogulāju šķirņu ieviešanā0

Foto-Dainis Bušmanis

Augļu koku un ogulāju pavairošanas sistēmā plānots ieviest jaunu terminu “šķirnes ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai”, paredz Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie grozījumi noteikumos par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas sagatavotajā anotācijā, minēto šķirņu pavairošanas materiālam būs piemērojamas standarta materiālam noteiktās prasības. Šīs šķirnes nav jāiekļauj augļu koku un ogulāju šķirņu sarakstā, un tās varēs audzēt un izplatīt tikai Latvijas teritorijā.

Grozījumi noteikumos skars augļu koku un ogulāju pavairojamā materiāla audzētājus un tirgotājus, kas reģistrēti Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, kā arī selekcionārus un selekcionāra tiesību īpašniekus.

Iecerēts, ka turpmāk augļu koku un ogulāju piegādātājs atbildēs par šķirnes ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai atbilstību šķirnes aprakstam. Tirdzniecības vietā, kurā tirgos šķirni ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, tāpat kā līdz šim, būs jābūt pieejamam šīs šķirnes aprakstam, kas uzrādāms pēc Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) vai pircēja pieprasījuma. Šķirnes aprakstam jābūt izveidotam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanu. Tāpat kā līdz šim, piegādātājam būs VAAD jāiesniedz iesniegums par nepieciešamajām pārbaudēm un nepieciešamajām augu pasēm standarta materiālam šķirņu ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

Patlaban tirdzniecībā esošās augļu koku un ogulāju šķirnes tiek tirgotas ar etiķetēm, bet pēc grozījumu stāšanās spēkā etiķetes tiks lietotas tikai tām šķirnēm, kuras iekļautas šķirņu sarakstā, bet, tirgojot šķirnes ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai, būs jāpievieno piegādātāja sagatavots dokuments vai augu pase, ja to paredz normatīvie akti par augu karantīnu. Tā kā etiķete ir derīga divus gadus, jau sagatavotās etiķetes varēs izmantot līdz to derīguma termiņa beigām.

Pēc noteikumu stāšanās spēkā tirgot drīkstēs tās augļu koku un ogulāju šķirnes, kas ir iekļautas šķirņu sarakstā, kā arī šķirnes ģenētiskās daudzveidības saglabāšanai.

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi.

Kā norāda ZM< patlaban aptuveni 200 saimniecības nodarbojas ar augļu koku un ogulāju pavairojamā materiāla audzēšanu un tirdzniecību. Tā kā komerciālās šķirnes jau ir iekļautas šķirņu sarakstā, var pieņemt, ka aptuveni 20 saimniecībām varētu būt nepieciešamība iekļaut šķirnes šķirņu sarakstā. Ar augļu koku un ogulāju šķirņu selekciju un audzēšanu nodarbojas Dārzkopības institūts un Nacionālais botāniskais dārzs. Piegādātājam, lai saskaņotu paša izveidotu šķirnes aprakstu, būs nepieciešams doties uz kādu no šīm zinātniskajām institūcijām. Gan viena, gan otra zinātniskā institūcija ir specializējusies konkrētu augļu koku un ogulāju sugu selekcijā. Noteikumu projekti vēl jāapstiprina valdībai.

LA.lv