Laukos
Tehnika

Plāno nodrošināt vienotu traktortehnikas un to vadītāju uzskaiti0

Foto: VTUA

Latvijā plānots nodrošināt vienotu traktortehnikas un to vadītāju valsts informatīvajā sistēmā iekļaujamās informācijas uzskaiti, paredz Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotie un ceturtdien starpinstitūciju saskaņošanai nodotie “Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi”.

Līdz šim sistēmā iekļaujamā informācija bija noteikta vairākos normatīvajos aktos un nebija vienota uzskaite par tajā pieejamo informāciju, tās glabāšanas ilgumu un dzēšanu.

ZM skaidro, ka noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu informācijas uzskaiti un noteikt, kā šo informāciju aktualizēt, precizēt subjektus, kam informācija izsniegta un kārtību, kādā informācija no šīs sistēmas tiek izsniegta.

Plānots noteikt arī attiecīgās informācijas glabāšanas termiņus un dzēšanas kārtību. Noteikts arī iekļaujamās informācijas apjoms par fizisku personu – traktortehnikas vadītāju, traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieku, valdītāju, turētāju – un par pilnvaroto personu, kura veic darbības ar traktortehniku vai tās piekabi Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) un par peronu, kurai VTUA ir piešķīrusi piekļuvi informatīvajai sistēmai.

VTUA deleģētās funkcijas veikšanai informatīvajā sistēmā varēs arī iekļaut citu informāciju, ja tā nepieciešama procesu pilnīgākai atspoguļošanai un sistēmas attiecīgas funkcionalitātes nodrošināšanai, ja tā atbilst datu aizsardzības regulējuma prasībām. Gadījumā, ja informatīvās sistēmas pārzinim būs nepieciešams apstrādāt lielāku datu apjomu, nekā tas paredzēts noteikumos, tam jebkurā gadījumā būs jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības.

Uzskaitīti tie personas datu saņēmēji, kuri var iegūt ierobežotas pieejamības informāciju par fiziskajai personai piederošu, turējumā vai valdījumā esošu traktortehniku vai tās piekabēm, ja tiek identificēti personas dati. Šādai personas datu apstrādei tiesiskais pamats ir Fizisko personu datu aizsardzības likumā minētais, ka personas datu apstrāde ir atļauta, ja tas vajadzīgs, lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu.

“Traktortehnikas un tās vadītāju valsts informatīvās sistēmas noteikumi” vēl jāskata valdībā un tie stāsies spēkā pēc to publiskošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv