Laukos
Politika

Plāno noteikt iekšējo ūdeņu zivju produktu kontroles kārtību0

Foto – Valdis Semjonovs

Plāno noteikt kārtību iekšējos ūdeņos nozvejoto vai akvakultūras uzņēmumā izaudzēto zivju, tostarp nēģu, vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku, zivju ikru produktu tirdzniecības un transporta objektu, kā arī noliktavu un ražošanas telpu pārbaudei.

To paredz ceturtdien starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumos.

Zemkopības ministrija (ZM) skaidro, ka patlaban noteikta tikai jūrā nozvejoto un akvakultūrā izaudzēto zivju produktu kontroles kārtība, bet ne iekšējo ūdeņu produktu kontroles kārtība, kas atšķiras no jūras produktu kontroles kārtības.

Tāpēc turpmāk, lai nodrošinātu iekšējo ūdeņu produktu kontroli, plānots noteikt to tirdzniecības un transporta objektu, kā arī noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes kārtību. Tāpēc noteikumos iekļauts tiesiskais regulējums Valsts vides dienesta (VVD) kontroles funkciju pildīšanai iekšējo ūdeņu produktu tirdzniecības un transporta objektu, kā arī noliktavu un ražošanas telpu pārbaudē.

Produktu pircējam un transportētājam būs pienākums norādīt papildu datus iekšējo ūdeņu produktu pavaddokumentos, kā arī zvejnieka vai akvakultūras uzņēmuma pienākums būs sniegt datus, lai nodrošinātu, ka visos iekšējo ūdeņu produktu pirkumu un transportēšanu apliecinošajos dokumentos ir norādīts iekšējo ūdeņu produktu izcelsmi apliecinošas licences numurs, ja tie būs nopirkti no zvejnieka, vai akvakultūras uzņēmuma.

Ja VVD konstatēts pārkāpumus iekšējo ūdeņu produktu transportēšanā, tirdzniecībā un uzglabāšanā, tas būs tiesīgs rīkoties atbilstoši administratīvo pārkāpumu procesa paredzētajai kārtībai.

Tāpat izmaiņas paredz, ka arī trešo valstu zvejas kuģa kapteiņiem paziņojumus par plānoto zvejas kuģa ienākšanu Latvijas ostās un Latvijas karoga zvejas kuģu kapteiņiem zvejas produktu pārdošanas zīmju kopijas, ja zivju produktus vispirms pārdod ārpus Eiropas Savienības ūdeņiem, būs jāiesniedz VVD.

Grozījumi MK noteikumos “Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi” vēl jāskata valdībā.

LA.lv