Laukos
Piensaimniecība

Plāno precizēt labturības prasības lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai0


Par deviņiem mēnešiem vecākus bullīšus nošķir, tie novietnē atrodas atsevišķi.
Par deviņiem mēnešiem vecākus bullīšus nošķir, tie novietnē atrodas atsevišķi.
Foto no LA arhīva

Plāno precizēt vairākas labturības prasības lauksaimniecības dzīvnieku turēšanai, paredz grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos “Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības”, ko ceturtdien plānots nodot starpinstitūciju saskaņošanai.

Tajos precizēta prasība attiecībā uz dzīvnieku dzirdināšanu, nosakot, ka dzīvniekam ir jānodrošina nepārtraukta piekļuve svaigam ūdenim.

Tāpat grozījumi MK noteikumos paredz skaidrāku rīcība gadījumos, kad lauksaimniecības dzīvniekam kāju fiksēšanai izmanto valgu. Noteikts – ja dzīvnieks ilgstoši vai pastāvīgi ir piesiets vai tā kājas ir sapītas ar valgu, vai tas atrodas norobežotā aizgaldā, tam jānodrošina pietiekami daudz vietas, lai tas varētu kustēties un negūtu traumas. Ja dzīvnieka kājas ir sapītas ar valgu, īpašniekam regulāri jāpārliecinās, vai valgs dzīvniekam nerada traumas un audu bojājumus. Ja valgs radījis audu bojājumus un traumas, to nekavējoties jānoņem un jānodrošina pienācīgu dzīvnieka aprūpi.

Izmaiņas arī paredz skaidrāku rīcību veterināro zāļu izmantošanai lauksaimniecības dzīvnieku slimību profilaksei un ārstēšanai. Lauksaimniecības dzīvnieku slimību profilaksei un ārstēšanai jāizmanto veterinārās zāles saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu apriti.

Tāpat precizēta kārtība, kādā dzīvnieka īpašniekam jārīkojas, ja dzīvnieks ir guvis traumas vai saslimis. Slimam vai savainotam lauksaimniecības dzīvniekam nekavējoties ir jānodrošina pienācīgu aprūpi. Ja tā dzīvniekam nepalīdz, pēc iespējas drīzāk jākonsultējas ar praktizējošu veterinārārstu. Ja nepieciešams, slimus vai savainotus dzīvniekus jānošķir, nodrošinot tiem piemērotus apstākļus, arī sausu un ērtu guļvietu. Dzīvnieka saslimšanas gadījumos jāievēro dzīvnieku veselības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Grozījumi MK noteikumos nosaka arī sīkākas prasības attiecībā uz izskatu pārveidojošu operāciju izdarīšanu liellopiem. Tāpat noteiktas personas, kuras drīkst veikt attiecīgās procedūras, kā arī raga aizmetņa atdalīšanas kārtību. Dzīvnieka izskatu pārveidojošās procedūras drīkst veikt praktizējošs veterinārārsts, izvēloties pēc iespējas mazāk sāpīgāku metodi, kas dzīvniekam nerada ilgstošas sāpes un ciešanas.

Noteikumi attiecas uz Pārtikas veterināro dienestu un lauksaimniecības dzīvnieku turētājiem. Lauksaimniecības datu centra datubāzē šobrīd ir reģistrēta 19 915 novietne ar vismaz vienu reģistrētu liellopu.

Grozījumi MK noteikumos “Lauksaimniecības dzīvnieku vispārīgās labturības prasības” vēl jāskata valdībā.

LA.lv