Laukos
Politika

Plāno samazināt administratīvo slogu pārtikas uzņēmumiem, kuri sāk darbību savās telpās0

Foto: Pixabay

Pārtikas uzņēmumiem, kuri sāk darbību savā īpašumā esošās telpās, turpmāk Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) nebūs jāiesniedz īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas un tādējādi tiem mazināsies administratīvais slogs, paredz starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtībā.

Pašreizējais noteikumu regulējums nenodrošināja PVD tā funkciju izpildei nepieciešamo informāciju gadījumos, kad nekustamā īpašuma telpu nomnieks, kuram nekustamā īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā, var izmantot šo nekustamo īpašumu komercdarbībai. Tāpēc turpmāk plānots noteikt kārtību, kādā PVD dienests sadarbojas ar Valsts zemes dienestu vai Tiesu administrāciju, lai nepieciešamo informāciju iegūtu elektroniski.

PVD informāciju par nostiprinātajām tiesībām iegūs, ieskatoties valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā pēc personas norādītās nekustamā īpašuma identificējošās informācijas.

Pārtikas uzņēmumam, iesniedzot PVD iesniegumu uzņēmuma atzīšanai vai reģistrācijai, tam būs jāpievieno dokumenta kopiju, kas apliecina tiesības darboties attiecīgajās telpās.

Tiesības darboties attiecīgās telpās būs jāapliecina tikai tiem pārtikas uzņēmumiem, kuru īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā.

Grozījumi pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtībā paredz arī noteikt kārtību, kādā PVD apstrādā personas datus, nosaka datu apstrādes mērķus un glabāšanas termiņus. PVD būs pienākums informēt dokumentu iesniedzēju par datu apstrādes kārtību un mērķiem.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība” stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā.

LA.lv