Laukos
Politika

Plāno uzlabot medību koordinācijas komisiju darbības efektivitāti0

Foto – žurnāls “Medības”

Lai mazinātu savvaļas medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus un radītos zaudējumus Latvijā plānots uzlabot medību koordinācijas komisiju darbības efektivitāti, liecina Zemkopības ministrija (ZM) sagatavotie un starpinstitūciju saskaņošanai nodotie grozījumi noteikumos par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām.

ZM norāda, ka ministrija pastāvīgi uzrauga attiecīgo noteikumu īstenošanu praksē un medību koordinācijas komisiju darbību saistībā ar medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanu un novēršanu. No zemes īpašniekus un tiesiskos valdītājus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām ir saņemta un kopīgi izvērtēta virkne priekšlikumu noteikumu pilnveidošanai.

Līdz ar to grozījumi noteikumos paredz novērst esošā tiesiskā regulējuma radītos pārpratumus attiecībā uz postījumiem plantāciju mežaudzēs un ilggadīgajos koku stādījumos. Tāpat tajos precizēta medību koordinācijas komisiju kompetence, lai to darbība būtu efektīvāka, daļu no komisiju tiesībām nosakot kā to pienākumu. Līdz ar grozījumiem noteikumos iecerēts novērst to, ka tajos paredzētais zaudējumu aprēķins neietver īstenoto aizsardzības pasākumu izmaksas, kā arī paredzēts labot atsevišķas neprecizitātes tekstā, koeficientos un mērvienībās.

ZM norāda, ka līdz ar grozījumiem MK noteikumos iecerēts panākt medību koordinācijas komisiju efektīvu darbību postījumu un zaudējumu mazināšanā, dodot pamatu netiešai pozitīvai ietekmei uz ražojošo nozaru rentabilitāti.

Noteikumu projekts vēl jāskata valdībā.

LA.lv