Laukos
Tehnika

Plūdi Latvijā bija redzami pat satelītattēlos0


Ventspils novada Užavas apkaimes plūdu skartās teritorijas dažādos laika posmos. Plūdi attēloti uz “OpenStreetMap” kartes slāņa.
Ventspils novada Užavas apkaimes plūdu skartās teritorijas dažādos laika posmos. Plūdi attēloti uz “OpenStreetMap” kartes slāņa.
“Openstreetmap” karte

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra tālizpētes nodaļā veikta applūdušo teritoriju noteikšana, izmantojot satelītattēlus.

Satelītattēliem par lietavu postījumiem ir liels potenciāls, taču pagaidām pētniekiem vēl jāizdomā, kā pārliecināties, vai tas, kas redzams no kosmosa, precīzi atbilst tam, kas ir uz Zemes.

Applūdušo teritoriju noteikšanai tiek izmantoti “Sentinel-1” radara satelītattēli. Šī tehnoloģija ļauj iegūt attēlus neatkarīgi no laikapstākļiem un diennakts laika. Līdz ar to kvalitatīvus satelītattēlus iespējams uzņemt gan mākoņainā laikā, gan diennakts tumšajā periodā, pastāstīja pētniece Linda Gulbe.

Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra viens no pētniecības virzieniem ir tālizpēte, ar kuras palīdzību tiek iegūta informācija par objektiem, teritorijām vai fenomeniem, analizējot datus, kas tiek iegūti ar ierīcēm, kas nav tiešā kontaktā ar pētāmo objektu. Viena no tālizpētes apakšnozarēm ir Zemes novērošana, kas ietver no lidmašīnām un Zemes mākslīgajiem pavadoņiem iegūtu Zemes virsmas attēlu un citu mērījumu analīzi.

Piemēram pētnieki, izmantojot datus gan no satelītiem, gan lidmašīnām, analizē arī mežu resursus – kāds ir koku vainagu nosegums, kas ļauj secināt par aizaugušām vietām. Šie dati stāsta arī par cirsmām un ļauj noteikt arī atsevišķus kokus, piemēram, dižkokus. Savukārt pilsētvides satelītattēli ļauj noteikt ēku kontūras, kā arī analizēt siltuma zudumus būvēm.

LA.lv