Laukos
Politika

Plūdu samazināšanai sākti meliorācijas darbi vairāku novadu valsts objektos0

Foto – LETA

Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (ZMNĪ) turpina īstenot pasākuma “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” darbus – valstij piederošu hidrotehnisko būvju atjaunošanu un pārbūvi, kā arī valsts nozīmes ūdensnoteku atjaunošanas projektu īstenošanu, investējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalsta līdzekļus, kas 2014.-2020.gada plānošanas periodā paredzēti meliorācijai

Realizējot apstiprinātos projektus, plūdu riski tiks samazināti ap 15 000 hektāru kopplatībā, pasargājot reģionos no plūdiem vairāk nekā 7000 iedzīvotāju, būves, saimniecības un tehniku, kā arī lauksaimniecības un meža zemes.

Līdz ar to šogad būvniecība jau sākta 11 projektos:

– Jelgavas novadā četri projekti plūdu risku samazināšanai lauku teritorijās – Auces poldera sūkņu stacijas pārbūve, Vārpas poldera sūkņu stacijas pārbūve, Kalnciema poldera sūkņu stacijas pārbūve un Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana;
– Madonas novadā – Zvidzienas poldera sūkņu stacijas pārbūve;
– Nīcas novadā – Arāju poldera aizsargdambja atjaunošana;
– Rīgas HES ūdenskrātuves Ikšķiles un Ogres aizsargdambju atjaunošana;
– Aizputes novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Alokste atjaunošana;
– Talsu novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Roja atjaunošana;
– Alūksnes novadā – valsts nozīmes ūdensnotekas Kūdupe atjaunošana.

Būvniecības iepirkumi izsludināti vēl četriem projektiem.

ZM arī informē, ka līdz šim būvdarbi realizēti kopumā par 3,5 miljoniem eiro.

Kopumā ERAF atbalsta pasākumam “Plūdu riskus lauku teritorijās” 2014.-2020. gadā Latvijā paredzēti 43,4 miljoni eiro.

LA.lv