Laukos
Mežsaimniecība

Policija kopā ar meža dienestiem rīko seminārus cīņai pret meža zagļiem0

Foto LETA

Valsts policija (VP) sadarbībā ar Valsts meža dienestu un AS “Latvijas valsts meži” atbalstu visos reģionos organizē apmācību semināru speciālistiem un izmeklētājiem, kas ikdienā saistīti ar tādu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu, kas vērsti pret dabas vidi, tai skaitā nelikumīgām darbībām mežā – zādzībām, izkrāpšanām un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret īpašumu.

Kā informē VP, semināra mērķis ir ne tikai panākt vienotu nozieguma fenomena izpratni, bet arī apvienot zināšanas no izmeklēšanā iesaistītajām pusēm un veidot stiprāku sadarbību.

Vienas dienas semināri norisināsies katrā Latvijas reģionā, tādējādi aptverot visu valsti.

Līdz šim seminārā gūtie secinājumi, liecina, ka izpratne par šādiem noziegumiem ir gana plaša un izmeklēšanas metodika gūst panākumus. To apliecina arī pagājušajā gadā uzsākto kriminālprocesu skaits.

Piemēram, par patvaļīgu koku ciršanu un bojāšanu, 2017.gadā Valsts policijā ierosināti 364 kriminālprocesi – ņemot vērā specifiku, daudzos no tiem izmeklēšana turpinās, savukārt teju ceturtā daļa nodota kriminālvajāšanā. Kā uzsver VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietniece Ilze Sokolovska, semināri norisinājušies jau divos reģionos – Rīgas reģionā un Kurzemes reģionā, apvienojot speciālistus no Rīgas, Kurzemes un daļas Zemgales reģioniem.

Secinājumi, kas pēc šiem semināriem radušies, apliecina to, ka izpratne par šiem noziegumiem ir, kā arī ir skaidras izmeklēšanas metodes un iestrādes. Tomēr jāatzīst, ka par šāda veida noziegumiem Latvijā ir salīdzinoši dažāda izpratne tiesu praksē, kas laika gaitā vēl pilnveidosies un līdz ar to pilnveidosies arī izmeklēšanas kvalitāte un starpinstitūciju sadarbība. Tieši tādēļ ir tik būtiska šo jautājumu apspriešana un dalīšanās praktiskajā pieredzē, norāda VP.

Tāpat VP atzīst, ka noziegumu pret dabas vidi atklāšana ir visai sarežģīta – to izmeklēšanā nepieciešamas specifiskas zināšanas, tāpat, jāņem vērā, ka šiem noziegumiem var būt daudzveidīga tipoloģija. Tieši tādēļ, efektīvākai šādu notikumu izmeklēšanai, būtiska ir speciālistu un izmeklētāju savstarpējā sadarbība un izpratne par to, kā iesaistītās institūcijas un cietušās puses var sadarboties, lai palīdzētu izmeklēšanā. Panākumu veicināšanai, ne mazāk svarīga ir vienota izpratne par šo fenomenu kopumā, kam arī tiek veltīta liela daļa no semināra laika.

Seminārā VP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietniece I. Sokolovska vērš uzmanību dabas un meža aizsardzībai krimināltiesību izpratnē, skaidrojot izmeklēšanas stadijas un priekšnosacījumus atbildības likuma priekšā kvalificēšanas niansēs, kā arī rosina diskusiju, modelējot dažādas situācijas un to iespējamos risinājumus un attīstības gaitu. Savukārt Valsts meža dienesta Juridiskās daļas vecākais referents Andis Bušmanis klātesošajiem speciālistiem un izmeklētājiem skaidro dienesta darba specifiku, konstatējot meža apsaimniekošanas un izmantošanas pārkāpumus.

“Pārkāpumi meža apsaimniekošanā un meža izmantošana var radīt kaitējumu ne tikai vienas vai dažu personu labklājībai, bet arī ekosistēmai kopumā. Lai apzinātu nozieguma nodarīto kaitējumu mežam un vainīgo sauktu pie atbildības, svarīgas ir speciālās zināšanas, konstatējot pārkāpumus un aprēķinot radītos zaudējumus. Tādēļ šo noziegumu izmeklēšanā būtiska ir cieša sadarbība starp Valsts mežu dienestu un Valsts policiju,” norādīja Bušmanis.

Visā semināra laikā klātesošās Valsts policijas amatpersonas, tostarp Valsts meža dienesta un “Latvijas valsts meži” speciālisti aktīvi iesaistījās diskusijās un dalījās pieredzē – gan veiksmes stāstos, gan arī akcentējot nianses, kuras uzlabot, lai noziegums tiktu atklāts ātrāk un vainīgās personas sauktas pie atbildības. Tāpat seminārā pārrunāti arī citi ar dabas vidi saistītie noziedzīgie nodarījumi un to izmeklēšanas nianses.

Lai pilnībā aptvertu visu Latvijas teritoriju, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes rīkotais seminārs kopā ar sadarbības partneriem, norisināsies vēl divos Latvijas reģionos – Latgales un Vidzemes reģionā.

Plašāka informācija iesaistīto pušu mājaslapās.

LA.lv