Laukos
Dārzeņi un augļi

Precizē kartupeļu sēklu aprites prasības0

Foto – Shutterstock

Lai varētu garantēt Eiropas Savienības (ES) teritorijas fitosanitāro aizsardzību pret tajās iespējamiem kaitīgiem organismiem, tiek precizētas kartupeļu sēklu aprites prasības, paredz valdības apstiprinātie grozījumi noteikumos “Augu karantīnas noteikumi”.

Zemkopības ministrijā (ZM) norādīja, ka kartupeļu sēklām lielāko fitosanitāro risku rada kartupeļu vēzis, kartupeļu gaišā gredzenpuve, kartupeļu tumšā gredzenpuve un kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds (Potato spindle tuber viroid). Grozījumi augu karantīnas noteikumos paredz, ka kartupeļu sēklām jānāk no teritorijām, kuras ir brīvas no minētajiem organismiem vai tās jāražo vietās, kuras ievēro noteiktas prasības.

MK noteikumos noteikts, ka bumbuļus veidojošo nakteņu ģints sugu vai to hibrīdu stādīšanai paredzētos augus, izņemot MK noteikumu pielikumā minēto kartupeļu bumbuļus, kultūru pavairošanas materiālu, kas glabājas gēnu bankās vai ģenētiskā materiāla kolekcijās, kā arī sēklas kartupeļu sēklas, jāglabā karantīnas apstākļos. Karantīnas testēšanā nedrīkst konstatēt nekādus kaitīgus organismus. Karantīnas testēšanu jāuzrauga attiecīgās dalībvalsts oficiālajai augu aizsardzības organizācijai un jāveic apmācītam minētās organizācijas vai kādas citas oficiāli apstiprinātas organizācijas zinātniskajam personālam atbilstoši aprīkotā vietā.

Katru materiāla vienību regulāri vizuāli jāpārbauda pēc noteikta laika vismaz vienā pilnā veģetācijas periodā, lai konstatētu jebkuru kaitīgo organismu izraisītos simptomus, ņemot vērā materiāla veidu un attīstības pakāpi testēšanas programmas laikā. Visus kartupeļu paraugus jātestē vismaz uz vairākiem MK noteikumos minētiem vīrusiem un viroīdu, kā arī kartupeļu vīrusiem A, M, S, V, X un Y (tostarp Yo, Yn un Yc), “Potato leaf roll virus”, kartupeļu gaišo gredzenpuvi un kartupeļu tumšo gredzenpuvi.

Grozījumi MK noteikumos paredz arī atsevišķas citas prasības, kas jāievēro sēklu audzētājiem.

Grozījumi noteikumos “Augu karantīnas noteikumi” stāsies spēkā pēc to publiskošanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv