Laukos
Politika

Precizē prasības eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanai0


Soja
Soja
Foto – Dainis Ulnicāns

No noteikumiem par eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanu un tirdzniecību svītrota prasība par derīguma termiņa norādīšanu sēklu sertifikātā, paredz valdības apstiprinātie grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos.

Noteikumi precizē prasības eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanai, sēklu kvalitātes novērtēšanai, sēklu dokumentācijai un sēklu tirdzniecībai. Vienlaikus tie ievieš nosacījumus fizisko personu datu apstrādei, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas un Personas datu apstrādes likuma.

Pašlaik noteikumi noteic, ka sēklu sertifikātā ir jābūt norādītam sēklu derīguma termiņam. Taču sēklas, tās neatbilstoši uzglabājot, var ātri zaudēt kvalitāti. Tad veidojas situācija, ka sertifikāts ir spēkā esošs, taču vizuāli redzams, ka sēklu kvalitāte ir slikta. Tāpēc no noteikumiem tiek svītrota prasība par derīguma termiņa norādīšanu sēklu sertifikātā .

No noteikumiem arī tiek svītrotas miega magones, lai novērstu pretrunas starp likumu „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” un sēklaudzēšanas noteikumiem. Atbilstoši likumam miega magones Latvijā ir aizliegts audzēt, bet Zemkopības ministrijā arī norāda, ka Latvijā neviens – kopš noteikumi stājušies spēkā – nav izrādījis interesei par šā kultūrauga audzēšanu.

Noteikumos arī ir precizētas sēklaudzētājiem noteiktās prasības par kaitīgajiem organismiem sojas sēklaudzēšanas laukos.

Noteikumu projekts attieksies uz eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzētājiem, sēklu sagatavotājiem, saiņotājiem, ievedējiem un tirgotājiem. Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā šobrīd ir reģistrētas 105 personas.

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 “Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv