Laukos
Tehnika

Precizē traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas un pārreģistrācijas kārtību0

Foto: VTUA

Lai novērstu nepilnības, valdība otrdien precizēja traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas un pārreģistrācijas kārtību un to personu loku, kuras ir tiesīgi veikt nepieciešamās darbības saistībā ar traktortehnikas un tās piekabes reģistrāciju.

Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumos precizēts, ka traktortehniku drīkst reģistrēt no 16 gadu vecuma, un noteikts, kuros gadījumos traktortehniku vai tās piekabes drīkst reģistrēt nepilngadīgas vai aizgādībā esošas personas īpašumā, turējumā vai valdījumā.

Noteikumi paredz, ka traktortehniku un tās piekabi varēs reģistrēt arī uz tās ārvalsts juridiskās personas vārda, kas nodrošina līzinga pakalpojumus, bet traktortehnikas un tās piekabes turētājs būs Latvijas fiziskā vai juridiskā persona.

Tāpat noteikts, ka traktortehnika vai tās piekabe obligāti nav jāuzrāda tehnisko datu salīdzināšanai, ja ir jāapmaina bojātā reģistrācijas apliecība vai numura zīme. Šādi transportlīdzekļu īpašnieki tiks motivēti apmainīt bojāto reģistrācijas apliecību vai numura zīmi, jo tehnisko datu salīdzināšanas (pakalpojuma un transporta) izmaksu dēļ transportlīdzekļu īpašnieki izvēlas atlikt vai neveikt šos pasākumus, tā vietā atjaunojot bojāto reģistrācijas apliecību vai numura zīmi. Ja bojātā reģistrācijas apliecība vai numura zīme tiek nomainīta, tiek novērstas krāpniecības iespējas, jo norādītā informācija reģistrācijas apliecībā un uz valsts reģistrācijas numura zīmes nemainās.

Noteikumi arī paredz, ka piekabes apakšgrupas tiek papildinātas ar apakšgrupas veidu. Tas ir nepieciešams, lai būtu iespējams identificēt piekabi pēc tās pielietojuma veida un nošķirtu tipiskās piekabes no tehnoloģiskajiem agregātiem. Patlaban ir izveidojusies situācija, ka transportlīdzekļu īpašnieki un ceļu policija nespēj atšķirt traktortehnikas piekabes no tehnoloģiskajiem agregātiem jeb maināmām velkamām iekārtām un bieži izceļas strīds par to, vai attiecīgajam transportlīdzeklim ir vai nav jābūt reģistrētam Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras informatīvajā sistēmā.

Ja būs norādīts piekabes apakšgrupas veids, tehniskās apskates laikā būs iespējams identificēt, vai piekabe nav pārbūvēta un nav mainīts tās pielietojuma veids, kā arī tiks novērsta iespēja mainīt piekabju reģistrācijas numura zīmes un reģistrācijas apliecību. Ja reģistrācijas apliecība nozaudēta vai to nav iespējams iegūt no iepriekšējā īpašnieka, traktortehnika vai tās piekabe ir jāuzrāda tehnisko datu salīdzināšanai.

Noteikumi arī paredz, ka personu apliecinošu dokumentu vietā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrai var uzrādīt arī traktortehnikas vadītāja apliecību, kas ir aģentūras izsniegts stingrās uzskaites dokumentus. Lai aģentūra pirmo reizi izsniegtu traktortehnikas vadītāju apliecību, personai ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, tāpēc aģentūrai nav iemesla apšaubīt tās izsniegto dokumentu patiesumu.

LA.lv