Laukos
Politika

Precizēta bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība0

Foto – Anda Krauze

Valdība otrdien, 6. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtībā.

Kā norādīts grozījumu anotācijā, tirdzniecībā aizvien biežāk parādās mēslošanas līdzekļi ar norādi par atļauju tos izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas gan neatbilst patiesībai un māna bioloģiskos lauksaimniekus. Lai no šādām maldinošām situācijām izvairītos, turpmāk Latvijā būs iespējams šo norādi lietot tikai tiem mēslošanas līdzekļiem, kas iegūti bioloģiskajā lauksaimniecībā.

Tāpat Valsts augu aizsardzības dienestam būs pienākums publicēt sarakstu ar Latvijā reģistrētiem augu aizsardzības līdzekļiem, kuru sastāvā esošās visas darbīgās vielas ir atļauts lietot bioloģiskajā ražošanā.

Grozījumi noteikumos paredz, ka turpmāk neatbilstību un pārkāpumu gadījumos sertifikācijas iestādes drīkstēs noteikt atkārtotu pārejas periodu ne tikai visai uzņēmuma augkopībai vai kādai no augkopības apakšnozarēm, bet arī atsevišķam apsaimniekotajam laukam.

Noteikumos veikti vēl vairāki precizējumi. Ir precizētas situācijas, kad uz lauksaimniecības primāro produktu ražotāju, lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju netiek attiecināta prasība par saražoto produktu noteikto apjomu. Piemēram, ieņēmumus saimniecība neiegūst no papuves, tāpēc nepieciešams noteikt, ka prasība par ienākumiem nav jāattiecina ne uz papuvi, ne arī uz platībām, kuras izmanto gaļas šķirnes lauksaimniecības dzīvniekiem trīs gadus pēc tam, kad saimniecībā sākusi audzēšanu, lai dotu iespēju ataudzēt ganāmpulku.

Minētā prasība nebūtu attiecināma arī tad, ja saimniecība ir uzsākusi lauksaimniecisko ražošanu un ja dzīvnieki vai operators ir cietuši nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ.

Precizēti nosacījumi industriālas lauksaimniecības izcelsmes mēslošanas līdzekļiem. Precizēti arī iesniedzamie dokumenti, ja uzņēmējs vēlas saīsināt pārejas periodu un paredzēt platības apsekošanu. Precizēts termiņš, kādā lauksaimnieks Valsts augu aizsardzības dienestā iesniedz iesniegumu par atļaujas izsniegšanu izmantot konvencionālas izcelsmes pavairojamo materiālu.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv