Laukos
Politika

PVD lēmums par atbilstību blakusproduktu aprites prasībām uzņēmumambūs jāpaziņo vienas darbdienas laikā0

Foto LETA

Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) turpmāk lēmums par to, vai uzņēmums atbilst blakusproduktu aprites prasībām, būsjāpaziņo vienas darba dienas laikā, paredz
valdības akceptētie grozījumi noteikumos par kārtību, kādā atzīst uzņēmumus un iekārtas un reģistrē personas, kas iesaistītas dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu un atvasinātu produktu apritē.

Saskaņā ar noteiktumiem PVD jāpārbauda blakusproduktu aprites uzņēmuma atbilstība regulā un normatīvajos aktos par blakusproduktu apriti noteiktajām prasībām un jāsagatavo novērtēšanas protokols divos eksemplāros.

PVD blakusproduktu apritē iesaistītās personas iesniegums ir jāizskata piecu darbadienu laikā, 20 dienu laikā jāuzsāk uzņēmuma atzīšanas process, bet piecu darbadienu laikā pēc uzņēmuma pārbaudes jāizlemj par uzņēmuma atzīšanu, daļēju atzīšanu vai neatzīšanu blakusproduktu apritē noteiktajām prasībām un atzīšanas numura piešķiršanu vai nepiešķiršanu.

Līdz šim nebija noteikts termiņš, cik ilgā laikā PVD attiecīgais lēmums jāpaziņo pašam uzņēmumam.

Ja PVD noteikumos minētajā kārtībā blakusproduktu apritē iesaistīto personu nebūs iekļāvis uzraudzības objektu reģistrā vai nebūs izdarījis izmaiņas uzraudzības objektu reģistrā, saskaņā ar grozījumiem būs uzskatāms, ka blakusproduktu apritē iesaistītā persona uzraudzības objektu reģistrā ir reģistrēta, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

Noteikumu projekts attiecas uz uzņēmumiem, kam būs nepieciešams saņemt PVD atzīšanu, un blakusproduktu apritē iesaistītām personām, kurām būs nepieciešams reģistrēties PVD. Šobrīd PVD atzinumu ir saņēmuši 148 blakusproduktu aprites uzņēmumi un ir reģistrētas 479 blakusproduktu apritē iesaistītās personas.

Grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv