Laukos
Piensaimniecība

Vetārsts par Q drudzi slaucamo govju ganāmpulkā – vai pamats satraukumam?0

Dzīvnieku kontakts ar jaundzimušo teliņu. Foto no LA arhīva

Q drudzis ir baktēriju Coxiella burnetii izraisīta infekcijas slimība. Tā ir zoonoze – infekcijas slimība, ko cilvēks var uzņemt no dzīvnieka. Tā kā Latvijas govju ganāmpulkos tiek veikti izmeklējumi uz Q drudzi un konstatēti aizdomu vai apstiprināti saslimšanas gadījumi, šīs slimības izplatību veicinošie faktori kļuvuši par veterinārārstu interešu objektiem.

Slimības aktualitāte cilvēkiem

Pirmo reizi cilvēku saslimšana ar Q drudzi aprakstīta 1935. gadā Austrālijā, kad nezināmas izcelsmes drudzis konstatēts kautuves darbiniekiem. Slimības nosaukums Q drudzis ir saīsināts no Query fever, kas tulkojumā no angļu valodas nozīmē – jautājuma drudzis. Tas slimībai tika dots sākotnēji, kad nebija zināms tās ierosinātājs. Divus gadus vēlāk – 1937. gadā – tika identificētas slimību izraisošās baktērijas Coxiella burnetii. Tās ir pasaulē plaši izplatītas, spēj inficēt zīdītājus, putnus, rāpuļus un posmkājus (ērces). Cilvēku saslimšanas gadījumi ar Q drudzi aprakstīti dažādi, piemēram, dzīvnieku tirgū Vācijā, kur notika ar Q drudzi slimas aitas atnešanās, saslima 300 cilvēku. Kanādā vairāku cilvēku saslimšana notikusi kāršu spēļu laikā mājā, kur kaķenei norisēja dzemdības. Kaut gan cilvēki infekciju var uzņemt arī no suņiem, kaķiem, trušiem, putniem u. c., par galveno cilvēku infekcijas avotu tomēr tiek uzskatīti atgremotājdzīvnieki (govis, aitas, kazas).

Interese par Q drudzi Eiropas Savienībā pieauga, kad Nīderlandē 2007., 2008. un 2009. gadā tika reģistrēts vislielākais cilvēku saslimšanas gadījumu skaits (attiecīgi 194, 982 un 2305), turklāt tolaik šajā valstī tika konstatēts slimības masveida uzliesmojums aitu un kazu ganāmpulkos. Par cilvēku saslimšanu ar Q drudzi Eiropas valstīs tiek ziņots katru gadu, kas norāda uz slimības klātesamību un aktualitāti. Saslimušo skaits ir svārstīgs, taču tie ir vairāki simti. Q drudzis minēts kā otra laboratoriski biežāk apstiprinātā slimība gadījumos, kad vienlaikus saslimuši 15 un vairāk cilvēku.

Q drudža ierosinātājs viegli izplatās ar putekļiem, kur tas nonāk no slimu dzīvnieku ķermeņa izdalījumiem (abortu, dzemdību produktiem, fekālijām, vaginālajiem izdalījumiem), tāpēc inficēšanās notiek galvenokārt caur elpceļiem. Infekciozā deva, ieelpojot ierosinātāju, ir zema – 10 baktērijas. Tāpēc saslimšanas riskam visvairāk pakļautas lopkopībā iesaistītās personas (veterinārārsti, liellopu nagu apstrādes speciālisti, mākslīgās apsēklošanas tehniķi u. c.), kautuvju darbinieki. Retāk inficēšanās notiek, uzņemot ierosinātāju iekšķīgi, piemēram, ar nepas­terizētu pienu, piena produktiem. Šādos gadījumos cilvēkiem klīnisku saslimšanu parasti nenovēro.

Pēc inficēšanās klīnisku saslimšanu novēro mazāk nekā pusei cilvēku, slimība parasti noris viegli. Q drudzis izpaužas kā gripai līdzīga saslimšana, raksturīgs drudzis, galvas, kakla un muskuļu sāpes, slikta dūša un vemšana, krūšu un vēdera dobuma sāpes. Drudzis var ilgt vienu līdz divas nedēļas, var attīstīties pneimonija un tikt bojātas aknas. Iespējamas grūtniecības komplikācijas. Cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu vai sirds vārstuļu problēmām iespējams komplikāciju risks, kas var būt letāls. Ārstēšana paredz ilgstošu antibiotiku terapiju. Slimību neārstējot, letalitāte sasniedz 1–2%.

Slimības gaita govīm

Dzīvnieku inficēšanās galvenokārt notiek tāpat kā cilvēkiem – ieelpojot ierosinātāju ar putekļiem. Pēc nonākšanas dzīvnieka organismā baktēriju mērķa audi ir placenta, kur notiek to savairošanās. Dzīvniekiem atšķirībā no cilvēkiem vispārējas saslimšanas pazīmes parasti nenovēro, kaut gan uz lielas ierosinātāja devas uzņemšanu kā atbildes reakcija var būt īslaicīga ķermeņa temperatūras paaugstināšanās. Slimības gaita atkarīga no:
– ierosinātāja konkrētā celma virulences (patogenitātes pakāpes);
– mātes un augļa imūnspējas;
– placentas inficētības un bojājuma pakāpes smaguma;
– ierosinātāja izplatības auglī – vai tas lokalizējas vienuviet vai izplatās plaši audos;
– grūsnības ilguma, kad notiek inficēšanās.

Infekcija mātes organismā var tikt likvidēta vai lokalizēties un kļūt latenta (apslēpta). Šādos gadījumos dzimst normāli pēcnācēji. Ja infekcija organismā nostabilizējas un kļūst aktīva, var tikt inficēts auglis. Augļa inficēšanās notiek, ja baktērijas šķērso placentu un nonāk augļa ūdeņos. Auglis grūsnības laikā augļūdeņus gan ieelpo, gan norij un tādējādi uzņem ierosinātāju iekšķīgi. Baktērijas nostiprinās augļa plaušās, zarnu traktā un izraisa bronhopneimoniju. Baktērijas auglī var iekļūt arī pa nabassaites asinsvadiem un ar asinsriti plaši izplatīties dažādos augļa orgānos. Šādos gadījumos biežāk iespējamie iznākumi ir aborts, priekšlaikus, vāji vai nedzīvi dzimuši pēcnācēji. Aborti, kas tiek saistīti ar Q drudzi, aprakstīti vēlīnā grūsnībā, taču tas var būt saistīts ar apstākli, ka izmeklēšanai biežāk iesūta tieši vēlīnu abortu augļus.

Kad lopkopim būtu jāsatraucas?

Aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar Q drudzi var būt pamatotas tad, ja ganāmpulkā novēro ne tikai palielinātu abortu vai nedzīvi dzimušu pēcnācēju skaitu, bet arī palielinātu priekšlaikus dzimušu vai vāju pēcnācēju skaitu. Attiecībā uz abortu skaitu – pamats aizdomām par dzīvnieku saslimšanu ar Q drudzi ir tad, ja ganāmpulkos, kur dzīvnieku skaits ir līdz 100, ir divi vai vairāk abortu mēnesī vai trīs aborti gadā; ja ganāmpulkos, kur dzīvnieku skaits ir virs 100, gadā abortē vairāk nekā 4% govju.
Q drudža ierosinātājs lielā daudzumā konstatēts arī klīniska endometrīta (dzemdes iekaisuma) gadījumā, kaut arī tas nav uzskatāms par galveno endometrītu cēloni ganāmpulkā. Q drudža ierosinātājs ticis konstatēts arī subklīniska mastīta gadījumos, taču vēl trūkst pietiekamu pētījumu, lai to definētu kā būtisku subklīniska mastīta cēloni. Diskusijas raisa Q drudža ierosinātāja loma citu reproduktīvo problēmu gadījumos – apaugļošanās traucējumi, neauglība, placentas aizture. Lai apstiprinātu tieši Q drudzi kā būtisku šo reproduktīvo traucējumu cēloni, trūkst atbilstošu pētījumu, kas to apliecina. Zināms, ka vienlaikus ir daudz citu faktoru (ēdināšana, labturība, citas infekcijas slimības), kam ir būtiska ietekme uz šiem ganāmpulka reprodukcijas kvalitātes rādītājiem.

Tātad – vai ir pamats satraukumam, ja ganāmpulkā tiek konstatēta dzīvnieku saslimšana ar Q drudzi? Apkopojot iepriekšminēto, varētu teikt, ka pagaidām nav noteiktas atbildes, cik lielā mērā tas ietekmē tieši ganāmpulka reprodukcijas spēju un kvalitāti. Viennozīmīgi skaidrs, ka Q drudzis pats par sevi nav nedz galvenais, nedz vienīgais faktors, kas izraisa ginekoloģiska rakstura problēmas un pasliktina ganāmpulka reprodukciju. Zaudējumus rada neiegūtie pēcnācēji (kas sevišķi nozīmīgi, ja ganāmpulkā tiek lietots augstvērtīgs ģenētiskais materiāls).

Slimības statusa apzināšana ganāmpulkā

Ganāmpulka statusa apzināšanai attiecībā uz Q drudža klātesamību iespējams veikt gan seroloģiskus izmeklējumus, lai konstatētu dzīvnieku imūnatbildi jeb antivielu klātbūtni uz Q drudža infekciju (netiešā metode), gan Q drudža ierosinātāja DNS noteikšanu (tiešā metode).

Netiešās un tiešās metodes galvenās atšķirības:
– netiešās metodes pozitīvā atbilde norāda, ka dzīvniekam bijis kontakts ar Q drudža ierosinātāju un ir aizdomas par dzīvnieka saslimšanu. Tā nedod atbildi, vai infekcija ir nesena vai latenta, vai dzīvnieks ierosinātāju izplata ārvidē vai ne;
– tiešās metodes pozitīvā atbilde dzīvnieka saslimšanas gadījumu ar Q drudzi apstiprina un norāda, ka infekcija ir klātesoša un ierosinātājs tiek izdalīts ārvidē.

Profilakses pasākumi

Izmeklēšanai uz Q drudzi iesūtāmais materiāls var būt abortējušo dzīvnieku asins paraugi, abortētie augļi vai, ja auglis liels, tā iekšējie orgāni (liesa, aknas, plaušas, kuņģa saturs), placentas fragmenti, maksts gļotu uztriepe, piens. Veicot izmeklējumus abortu (arī nedzīvi dzimušu pēcnācēju) cēloņu noskaidrošanai, izmeklējums uz Q drudzi tiek apmaksāts no valsts budžeta līdzekļiem. Ganāmpulka statusa noskaidrošanai iespējams veikt izmeklējumus uz Q drudža ierosinātāju koppienā, pasūtot to kā papildu izmeklējumu reizē ar plānveida govju enzootiskās leikozes un brucelozes izmeklējumiem (šie izmeklējumi tiek veikti par komersanta līdzekļiem).

Zinot ganāmpulka statusu (infekcija nav/ir klātesoša, skarto dzīvnieku skaits), iespējams labāk īstenot profilakses pasākumus, lai samazinātu slimības risku ganāmpulkā, piemēram:
– iegādāties dzīvniekus, kuru veselības statuss attiecībā uz Q drudzi ir zināms (neskarti/ vakcinēti/ pārslimojuši);
– apmeklētājiem/pieaicinātiem pakalpojumu sniedzējiem lietot maiņas apģērbu;
– samazināt/nepieļaut citu ganāmpulka dzīvnieku kontaktu ar Q drudža pozitīvo dzīvnieku abortu vai dzemdību produktiem (auglis, augļūdeņi, augļa segas);
– regulāri, bieži veikt pakaišu maiņu, sevišķi atnešanās zonā;
– darbiniekiem ievērot striktu personīgo higiēnu;
– grūtniecēm izvairīties no klātbūtnes slimu/iespējami slimu dzīvnieku dzemdībās u. c.

Šogad LLU Veterinār­medicīnas fakultātes doktorantūras studiju ietvaros uzsākts pētījums slaucamo govju saimniecībās Latvijā, lai apzinātu riska faktorus un to būtiskumu Q drudža uzņēmībā un izplatībā ganāmpulkā ar mērķi izstrādāt pamatotu rekomendāciju kopumu to ierobežošanai.

Vairāk žurnāla Agrotops šā gada jūnija nunumurā

LA.lv