Laukos
Mežsaimniecība

“Rīgas meži” izsola astoņus hektārus zemes iepretim Baltajai kāpai Jūrmalā0


Baltā kāpa radusies pēc tam, kad Lielupe 1757. gadā pārrāva zemes šaurumu, izveidojot jaunu ieteku jūrā.
Baltā kāpa radusies pēc tam, kad Lielupe 1757. gadā pārrāva zemes šaurumu, izveidojot jaunu ieteku jūrā.
Baltā kāpa Lielupē. Foto – Linda Rasa

Mežsaimniecības uzņēmums “Rīgas meži” plāno izsolīt astoņus hektārus zemes iepretim Baltajai kāpai Jūrmalā, izsoles sākumcenu nosakot 298 000 eiro apmērā, informēja uzņēmumā.

“Rīgas mežu” valdes loceklis Edgars Vaikulis paskaidroja, ka zemesgabalu plānots izsolīt, jo attiecīgajā teritorijā ir ierobežota saimnieciskā darbība un “Rīgas meži” no tās apsaimniekošanas nevar gūt ieņēmumus, piemēram, no mežizstrādes.

Tāpat zemesgabals ir apgrūtināts ar citām personām piederošām būvēm, bet “Rīgas mežiem” tikmēr kā zemes īpašniekam jāmaksā visai ievērojams nekustamā īpašuma nodoklis, teica Vaikulis. Summu gan viņš patlaban neprecizēja.

Vaikulis piebilda, ka vēl viens būtisks apsvērums, kā dēļ pieņemts lēmums pārdot šo nekustamo īpašumu, ir tas, ka minētais zemesgabals atrodas Baltās kāpas pretējā nogāzē, līdz ar to Jūrmalas domes ieskatā arī uz to ir attiecināmi Baltās kāpas dabas lieguma nosacījumi. Šī iemelsta dēļ arī uz zemes gabala esošās citām personām piederošās būves nav legalizējamas.

Izsoles noteikumos teikts, ka nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības 87 542 kvadrātmetru platībā. Tāpat norādīts, ka 2009.gada 14.oktobrī noslēgts zemes nomas līgums starp “Rīgas mežiem” un vasarnīcu īpašnieku biedrību “Vārnukrogs” ar zemes nomas līguma darbības termiņu – līdz 2021.gada 13.oktobrim.

Objekta nosacītā cena jeb sākumcena ir 298 000 eiro. Tā noteikta, pamatojoties uz sertificēta nekustamo īpašumu vērtētāja atzinumiem. Objektam ir arī slēptā cena, kas ir izsolītāja noteikta zemākā cena, par kuru var tikt pārdots nekustamais īpašums. Slēptā cena ir augstāka par nosacīto cenu.

Izsole notiks 29.augustā, plkst.11, “Rīgas mežu” telpās, Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā.

Iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem un piedāvājumi jāiesniedz līdz 27.augusta plkst.15 Jūrmalas gatvē 78D, Rīgā. Piedāvājumu kopā ar pirkuma izpildes garantiju jāiesniedz atsevišķā slēgtā aploksnē ar atzīmi ‘Piedāvājums SIA “Rīgas meži” 29.08.2018. Nekustamā īpašuma Baltā kāpa 1503 izsolei”.

“Rīgas meži” ar 62 000 hektāriem zemes ir otrs lielākais mežu apsaimniekotājs Latvijā pēc AS “Latvijas valsts meži”. Uzņēmumam pieder sēklu plantācijas, koku stādaudzētava, zāģētava “Norupe”, kā arī “Rīgas mežu” atbildībā ir Mežaparks, Rīgas parki un dārzi.

LA.lv