Meži, Mežsaimniecība

Rīgas mežos tīra grāvjus

SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajās teritorijās divu gadu laikā veiktā meža meliorācijas sistēmu atjaunošana 92 km garumā jau devusi acīm redzamus rezultātus – koksnes kvalitāte uzlabojas un pieaugums ir straujāks.

Apsekojot iztīrītos meliorācijas grāvjus Tīreļu mežniecībā, uzņēmuma valdes loceklis Juris Buškevics atgādināja, ka senāk šajā vietā bijušas pārpurvotas, lauksaimniecībā neizmantotas zemes, bet pirms 60 gadiem izveidotā meliorācijas sistēma ļāvusi šajā vietā izaugt skaistiem meža masīviem.

Tā kā liela daļa meliorācijas sistēmu bija nokalpojusi, pirms diviem gadiem sākta to atjaunošana. Lai iztīrītu vienu metru grāvja, nepieciešams izrakt piecus kubikmetrus zemes. Atsevišķos meža masīvos grunts sastāva dēļ rakšanas darbi ar ekskavatoru ir jāatkārto. Tāpat arī jānovērš jaunu bebru dambju veidošana tikko attīrītajos grāvjos.

SIA “Rīgas meži” apsaimniekošanā ir 1160 km meliorācijas grāvju, no kuriem renovācija nepieciešama 808 km. Šobrīd no šī kopgaruma iztīrīti 11%. Darbi turpināsies, jo funkcionālas meliorācijas sistēmas ļauj pilnvērtīgāk izmantot augsnes potenciālu. Koksnes gada pieaugums meliorētās platībās var būt pat vairākas reizes lielāks nekā vietās, kas pārlieku mitras.

Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.

Pievienot komentāru