Ganāmpulka veselība, Piens

Padoms zemniekam. Svarīgākie riska faktori teļu mītnēs


Gastrointestinālo slimību jeb diarejas ierosinātāji

Diarejas ierosinātāju noteikšanai tika izmantota bakterioloģiskā izmeklēšana, kā arī parazitāro slimību izraisītāju un vīrusu ekspresdiagnostika ar FAST® TEST D4T bovine. Ar testu 15 minūšu laikā ir iespējams identificēt vairākus teļu diarejas ierosinātājus: govju koronavīrusu, kriptosporīdijas, E.coli K-99 un rota vīrusu. No izmeklētajiem 60 teļu fekāliju paraugiem ar FAST® TEST D4T bovine testu 10 teļiem tika konstatēts govju koronavīruss, trim teļiem – rotavīruss, trim teļiem – E.coli K-99 enteropatogēnais celms, kas ir rezistents pret antibiotikām, kā arī vienam teļam – kriptosporīdijas. Šie izmeklējumi izmēģinājuma laikā pierāda faktu, ka ne vienmēr diarejas ārstēšana ar antibiotikām būs efektīva, tāpēc, lai sekmētu labu teļu augšanu un attīstību, saimniecībā jāveic profilaktiskie pasākumi un laboratoriskie izmeklējumi, kas ierobežotu baktēriju, vīrusu un parazitāro vienšūņu izplatību teļu ganāmpulkā.

Mītnes mikroklimata ietekme

Dažādos pētījumos ir noskaidrots, ka optimālā gaisa temperatūra teļu novietnēs ir 16–22 °C (līdz 10 dienu veciem teļiem ne zemāka par 10 °C; vecākiem – ne zemāka par 5 °C ar dzīvmasu virs 60 kg). Pēc iegūtajiem mērījumiem jāsecina, ka vasaras periodā gaisa temperatūra teļu novietnē bija tikai par 1–1,2 °C augstāka, tātad sevišķs kaitējums teļu veselībai temperatūras paaugstināšanās gadījumā nav attiecināms.

Izvērtējot iegūtos mikroklimata mērījumu vidējos rezultātus, jāsecina, ka gāzu koncentrācija ir tuvu rekomendējamam līmenim, pārsniedzot tikai CO2 pieļaujamo koncentrāciju par 0,1–0,2%, kas būtisku apdraudējumu teļu veselībai nerada, taču vējainās dienās vai arī dienās, kad notiek teļu boksu tīrīšana, saimniecībā ir jādomā, kā ierobežot gaisa plūsmu teļu grupās no 0 līdz 3 mēnešu vecumam, jo šī teļu grupa ir visjutīgākā pret straujām mikroklimata svārstībām.

2016. gada septembrī vidējā gaisa plūsma novietnē teļu grupas daļā no 0 līdz 3 mēnešu vecumam tika fiksēta 2,1 m/s, kas ievērojami pārsniedz rekomendējamo līmeni. Vērtējot saimniecībā iegūtos relatīvā gaisa mitruma rādītājus, konstatējām, ka tie atbilst ieteiktajiem normatīviem un ir robežās no 60 līdz 80%.

Pētījuma gaitā radušies priekšlikumi

Jāveic kompleksi pasākumi teļu imunitātes stiprināšanai, lai novērstu patogēno mikroorganismu rezistences pieaugumu un nosacīti patogēno mikroorganismu patogenitātes palielināšanos ganāmpulkā. Jāatsakās no nepamatotu antibakteriālo medikamentu lietošanas tūlīt pēc teļa piedzimšanas.

Antibakteriālā terapija teļu ganāmpulkā būtu jāveic pēc slimību ierosinātāja antibakteriālās jutības noteikšanas rezultātiem. Jāievieš pareiza teļu vakcinācijas shēma – tā, lai teļu organismā divus mēnešus pirms paredzamo infekcijas slimību uzliesmojuma būtu augstākā antivielu koncentrācija. Jāuzlabo mītnes mikroklimats, īpaši gaisa plūsmas ātrums, kas ļautu samazināt respiratoro saslimšanu biežumu teļu ganāmpulkā.

Vairāk lasiet žurnālā Agro Tops
agrotops_01

Pievienot komentāru