Laukos
Mežsaimniecība

Rucavas novada dome rosina kāpu aizsargjoslā izcirst 59 kokus elektrokabeļa ierīkošanai0


Ilustratīvs foto
Ilustratīvs foto
Ilustratīvs attēls. Foto no LA arhīva

Rucavas novada dome vērsusies pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), rosinot atmežot teritoriju 3000 kvadrātmetru platībā krasta kāpu aizsargjoslā, lai nodrošinātu jaunas pazemes kabeļa līnijas izbūvi.

Kopumā projekta realizācijai nepieciešams atmežot valsts mežu teritoriju 0,3 hektāru platībā un izcirst 59 kokus.

Rucavas novada dome norāda, ka nekustamajā īpašumā plānots izbūvēt jaunu 20 kilovoltu pazemes kabeļa līniju gar dabiskās brauktuves malu, un šo projektu realizēs SIA “Aviton”.

Kabeļa izbūve nepieciešama, lai uzlabotu elektroapgādi posmā no Nidas ciema līdz Papes Ķoņu ciema viensētai “Līdumnieki”. Plānots, ka kabeļa izbūve uzlabos elektropiegādi aptuveni 250 iedzīvotājiem.

Dome skaidro, ka elektrokabeļa izbūve paredzēta pašvaldības autoceļa nodalījuma joslā, kas jau ir antropogēni ietekmēta teritorija, un plānotā ietekme uz meža teritoriju, kā arī iespējamā antropogēnā slodze uz krasta kāpu aizsargjoslu un dabas liegumu “Pape” ir nebūtiska. Tāpat dome norāda, ka, ievērojot noteiktās vides aizsardzības prasības, ietekme uz blakus esošajiem aizsargājamiem biotopiem un dabas liegumu netiek paredzēta.

Minētā meža teritorija atrodas krasta kāpu aizsargjoslā. Aizsargjoslu likums paredz, ka bez Ministru kabineta ikreizējā rīkojuma tajā aizliegts veikt jebkāda veida būvdarbus, kuru rezultātā meža teritorija tiek izcirsta.

VARAM secinājusi, ka atmežošana ir atbalstāma, tāpēc vērsīsies valdībā, lūdzot to atļaut. Attiecīgs rīkojuma projekts ceturtdien tika pieteikts valsts sekretāru sanāksmē.

LA.lv