Gaļa un zivis, Zivsaimniecība

Šadurskis: Zivsaimniecībai Latvijā ir liela nākotne

Zvejniecībā un zivju pārstrādes rūpniecībā iesaistīto cilvēku skaits Latvijā ir mazāks par 1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Tomēr zivsaimniecība Latvijā tradicionāli ir ļoti svarīga. 


 

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā darbojas Latvijas deputāts Kārlis Šadurskis, kurš ir ļoti aktīvi iesaistījies zivsaimniecības jautājumu risināšanā.

Patlaban Eiropas Parlamentā notiek intensīvs darbs pie Kopējās zivsaimniecības politikas reformas. Tās galvenais mērķis ir parūpēties par noplicināto zivju krājumu atjaunošanu ES ūdeņos, panākot, ka maksimālā zivju nozveja nerada draudus nevienas sugas populācijai, kā arī rast risinājumu līdzsvarotai tautsaimniecības nozares attīstībai, kā arī tās ietekmei uz vidi un sociālām interesēm ilgtermiņā.

Katrai politikai ir svarīgi tās finanšu instrumenti. Viens no tiem būs Eiropas Jūras lietu un zivsaimniecības fonds, kas sāks darboties 2014. gadā. Karstas debates gaidāmas par fonda prioritātēm. Latvijai svarīgās pozīcijas ir atbalsts pievienotās vērtības radīšanai zivju produkcijai, atbalsts kuģu modernizācijai, īpašs atbalsts tām valstīm, kuras ir sabalansējušas savu zvejas floti un nozvejas kvotas, kā to ir izdarījusi Latvija. Taču varbūt vissvarīgākais Latvijas zivsaimniekiem ir laikus būt gataviem jauno fonda prioritāro programmu realizēšanai un tām paredzēto līdzekļu apguvei, sagatavojoties akvakultūras (zivju mākslīgā audzēšana) projektu pieteikšanai. Jau šodien ap 50% zivju, kas tiek celtas galdā, ir mākslīgi audzētas. Akvakultūras vieta un loma, kā arī ES atbalsts tai nemitīgi pieaugs.

K. Šadurskis uzskata, ka “šoreiz Latvijai ir visas iespējas būt starp pirmajām dalībvalstīm, kas sāk strādāt prioritāros virzienos”.

Eiropas institūcijām sadarbojoties ir jānodrošina vislabākais zivsaimniecības risinājums Eiropas pilsoņu ilgtermiņa interesēs. K. Šadurskis norāda, ka tomēr šī risinājuma meklējumi vairāk atgādina šaha spēli, kurā jādomā vairāki gājieni uz priekšu, jāveido stratēģijas un sabiedrotie reizēm izskatās pēc pretspēlētājiem.

 

Pievienot komentāru