Laukos

Saistībā ar siena trūkumu bioloģiski audzētus mājlopus uz laiku ļauj barot ar parasto barību0

Foto: Uldis Graudiņš

Ņemot vērā 2017. gada ārkārtas klimatiskos apstākļus lielā Latvijas teritorijā, kas liedza pietiekamā daudzumā sagatavot dzīvnieku barību bioloģiskajās saimniecībās, Zemkopības ministrija informē, ka ir iespējamas atkāpes no ES normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības prasībām attiecībā uz dzīvnieku barošanu.

Minētās atkāpes nosaka, ka katastrofas gadījumos, piemēram, plūdos, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uz laiku drīkst atļaut atsevišķāsm saimniecībām ierobežotā laikposmā un konkrētā teritorijā dzīvniekiem izbarot nebioloģisku barību.

To drīkst darīt, ja dzīvnieku barības ražošana tiek pārtraukta vai ierobežota, jo īpaši ārkārtēju meteoroloģisko apstākļu, infekcijas slimību uzliesmojuma, toksisku vielu izraisīta piesārņojuma vai ugunsgrēku rezultātā.

Ja bioloģisko dzīvnieku audzētājs izlemj par šādas atkāpes nepieciešamību, viņš iesniedz iesniegumu attiecīgajai kontroles institūcijai, atzīmējot laika periodu, kādā attiecīgā atkāpe nepieciešama, norādot, kura barības sastāvdaļa un cik lielā daudzumā tiks aizstāta ar nebioloģisko barību u.c.

Savukārt kontroles institūcija lems par iespējamā pārejas perioda noteikšanu dzīvniekiem, kuri ir ēdināti ar nebioloģisko barību.

Kontroles institūcija pēc iesnieguma izvērtēšanas nosūta to PVD lēmuma pieņemšanai. PVD izvērtējot iesniegumā iekļauto informāciju, lemj par atkāpes noteikšanu. Pēc PVD apstiprinājuma saņemšanas dzīvnieku audzētājs saglabā dokumentārus pierādījumus, kas apliecina iepriekš minētās atkāpes piemērošanu. PVD informē pārējās dalībvalstis un EK par atkāpēm, ko tas piešķīris dzīvnieku audzētājam.

ZM arī norāda, ka gaļu un citus produktus, kas iegūta laika periodā, kurā dzīvnieki tiek baroti ar nebioloģisko barību, nedrīkst realizēt kā bioloģiskus

Pēc pārejas perioda beigām dzīvniekus, kuri ir ēdināti ar nebioloģisko barību un dzīvnieku izcelsmes produktus, kas iegūti no šiem dzīvniekiem, atļauts atkal realizēt kā bioloģiskus.

LA.lv