Laukos
Politika

Sākas pieteikšanās 10 miljonu eiro atbalstam inovāciju izstrādē lauksaimniecībā0

Foto: Fotolia

Lauksaimniekiem no šodienas līdz 3.decembrim ir iespēja pieteikties kopumā 10,2 miljonu eiro atbalstam pasākuma “Sadarbība” apakšpasākumos inovāciju un jaunu produktu, tehnoloģiju izstrādei, liecina Lauku atbalsta dienesta (LAD) sniegtā informācija.

LAD izsludinās projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” pirmajam posmam, kurā būs pieejams kopumā 6,3 miljonu eiro finansējums, un pasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” trešajai kārtai, kurā būs pieejami 3,9 miljoni eiro.

LAD direktora vietnieks Ģirts Krūmiņš iepriekš prognozēja, ka šajā kārtā sagaidāma liela lauksaimnieku, mežsaimnieku, lauksaimniecības produktu pārstrādātāju aktivitāte, veidojot projektus, kas paredz izstrādāt jaunus produktus, izpētīt tehnoloģijas un veicināt pilnveides procesus lauksaimniecībā.

Dienestā informēja, ka projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs, vai LAD centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas klientu apkalpošanas centrā Rīgā.

Maksimālais projektu īstenošanas termiņš ir pieci gadi no lēmuma par atbalsta piešķiršanu pieņemšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.jūnijam. Projekta iesnieguma veidlapa un pasākumu nosacījumi pieejami LAD mājaslapā.

LA.lv