Laukos
Politika

Samazinās traktortehnikas vadītāju apliecības iegūšanas izmaksas0

Foto no LA arhīva

Vienkāršos traktortehnikas vadītāju apmācību programmas “Traktortehnikas uzbūve un ekspluatācijas pamati” un “Traktortehnika darba tehnoloģija”, samazinot to saturu, stundu skaitu un vadītāju apliecības iegūšanas izmaksas, paredz valdības otrdien atbalstītie Ministru kabineta (MK) noteikumi.

ZM norāda, ka prasības komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmas, kā arī traktortehnikas vadītāju apmācības procesa kontroles kārtību nosaka attiecīgie noteikumi. Taču šoreiz ministrija nesagatavo grozījumu noteikumu projektu, ja tā normu apjoms pārsniegtu pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma – grozījumi Ceļu satiksmes likumā paredz no šā gada 1. septembra mainīt traktortehnikas vadītāju apliecību kategoriju nosaukumus, kā arī vairākas traktortehnikas kategorijas apvienot vienā kategorijā, samazinot traktortehnikas kategoriju skaitu. Tādēļ ir sagatavots jauns noteikumu projekts.

ZM norāda, ka mūsdienās traktortehnikas apmācības programmas ir sarežģītas, jo ietver specifiskas tēmas un saturu, tādēļ to prasības ir jāaktualizē. Teorētisko mācību priekšmetu apjoms ir ļoti liels un dublējas starp kategorijām. Nevalstiskās organizācijas (NVO) jau kopš 2016. gada ir vērsušās ZM ar lūgumu pārskatīt traktortehnikas vadītāju apmācības un tiesību izsniegšanas kārtību. NVO nav apmierinātas ar traktortehnikas vadītāju apmācības lielajām izmaksām, kas nav samērojamas ar traktortehnikas vadītāju kvalifikācijas līmeni. Lielā apmācību programmas apjoma un stundu skaita dēļ vienas kategorijas iegūšana izmaksā ap 500 eiro, kas kopā veido iespaidīgu summu un izmaksas vadītāja apliecības ieguvējam, jo pilnvērtīgam darbam lauksaimniecības nozarē ir nepieciešamas četras traktortehnikas vadītāju kategorijas.

Ministrijā skaidro, ka mācību saturu paredzēts samazināt, daļu traktortehnikas uzbūves un ekspluatācijas jautājumu, kā arī darba tehnoloģijas jautājumu nododot darba devēja ziņā, kuri turpmāk paši apmācīs vadītāju darbam ar attiecīgo traktortehniku.

Noteikumu projektā paredzēti būtiski grozījumi apmācības programmās, nosakot, ka tās jāveido tā, lai apmācāmā persona prastu vadīt attiecīgo traktortehniku gan ceļu satiksmē, gan vietās, kur iespējama transportlīdzekļu braukšana, ievērojot ceļu satiksmes noteikumus, satiksmes drošības un traktortehnikas ekspluatācijas drošības noteikumus. Lai sagatavotu traktortehnikas vadītājus, izglītības iestādei jāsaņem atļauja – aģentūras izsniegta mācību karte.

Mācību karti tāpat kā mācību atļauju, izsniegs bez termiņa ierobežojuma. Mācību karti no jauna izsniegs, ja tajā mainīsies norādītā informācija. Nosakot beztermiņa mācību kartes, izglītības iestādēm neradīsies administratīvais slogs. Noteikumu projekts nosaka mācību kartes izsniegšanas kārtību un paraugu. Noteikumi paredz, ka tad, ja profesionālās vidējās vai profesionālās augstākās izglītības iestādes savās programmās iekļauj arī attiecīgo traktortehnikas vadītāju sagatavošanas programmu, audzēknis pēc sekmīgas šīs programmas apguves būs tiesīgs kārtot eksāmenus traktortehnikas tiesību iegūšanai. Ja aģentūra 10 darbdienu laikā nepiešķirs izglītības iestādei mācību karti un neinformēs izglītības iestādi par mācības kartes piešķiršanas atteikumu, uzskatāms, ka aģentūra izglītības iestādei mācību karti ir piešķīrusi saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

Izglītības iestādei 10 darbadienu laikā Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā (VTUA) būs jāiesniedz iesniegums par izglītības iestādes nosaukuma, reģistrācijas numura, juridiskās adreses vai attiecīgās traktortehnikas kategorijas izmaiņām mācību kartē un izmaiņu apliecinošu dokumentu, lai saņemtu jaunu mācību karti. Izglītības iestādei piecu darbdienu laikā ir jāziņo VTUA par jebkurām izmaiņām informācijā vai dokumentos, kas bija jāiesniedz tajā, lai izglītības iestādei izsniegtu mācību karti.

Izpildot Ceļu satiksmes likuma 22. panta ceturtās daļas deleģējumu attiecībā par prasībām izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, noteikumu projekts nosaka prasības mācību telpām un uzskates līdzekļiem, kā arī personu skaitu mācību grupā un kvalifikācijas prasības speciālistiem, kas sagatavo traktortehnikas vadītājus. Tāpat tas paredz izmaiņas traktortehnikas kategoriju dalījumā saskaņā grozījumiem Ceļu satiksmes likumā un izmaiņas mācību priekšmetu programmās, tās atvieglojot un vienkāršojot. Turpmāk darba drošības pamatnosacījumu jautājumi ir iekļauti mācību priekšmetā “Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati”. Mācību priekšmetā ”Praktiskā apmācība” tiks iekļauta jauna figūra – “treileris vai estakāde”, un šo figūru izpildi pārbaudīts arī vadīšanas eksāmenā un būs jāizpilda TR3 un TR4 kategorijas vadītāja apliecības pretendentiem.

Precizēta esošo figūru izpilde, piemēram, figūra “garāža” ir jāizpilda, iestumjot piekabi “garāžā” atpakaļgaitā no 90 grādu leņķa ar vienasu vai divasu piekabi no labās vai kreisās puses. Savukārt mācību atļauja turpmāk aizstās ar mācību karti atbilstoši Ceļu satiksmes likumam. Tikmēr darba drošības pamatnosacījumi būs iekļauti mācību priekšmeta “Traktortehnikas vispārējā uzbūve un ekspluatācijas pamati” saturā, un to mācīs attiecīgās nozares mehānikas kvalifikāciju ieguvis pasniedzējs. Tāpat noteikumu projektā skaidri noteiktas praktiskās mācības, kas jāīsteno ar noteiktu traktortehniku atkarībā no kategorijas. Tāpat veiktas citas izmaiņas.

“Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācības kontroles kārtību” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

LA.lv